fbpx 400 млн. лв до края на годината по мярката 60/40 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

400 млн. лв до края на годината по мярката 60/40

Увеличение на пенсиите ще получат всички два милиона и осемдесет хиляди пенсионери. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев пред депутатите от парламентарните комисии по бюджет и финанси.

Министърът поясни, че средното увеличение на пенсиите ще бъде в размер на 64 лв., или 12,5 на сто.

За актуализацията на пенсиите, до края на годината ще са необходими 399 млн. лв., или 133 млн.лв. месечно. Като основните показатели и параметри, по които е направено увеличението, е повишаване на тежестта на една година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35. Според министъра по този начин се гарантира и повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите доходите от труд.

Предлага се с по-висока тежест на осигурителния стаж да бъдат преизчислени и всички отпуснати преди 1 октомври пенсии.

Повишават минималният и максималният размер на пенсиите. Така минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж се предлага да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. В резултат на предложената промяна, със същия процент ще се повишат и останалите пенсии за трудова дейност, които се определят с процент от пенсиите за осигурителен стаж и възраст - пенсиите за инвалидност и общо заболяване, пенсиите за инвалидност при трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии. Максималният размер на пенсиите също се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Повишават се и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност.

В законопроекта са предвидени средства за повишаване на минималната пенсия за старост от 148.71 лв. на 170 лв. месечно. В резултат на предложената промяна ще се повишат и пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и нормативните добавки, които се определят като процент от пенсията за старост. Това са добавките за чужда помощ, пенсиите за ветераните от войните.

По мярката 60/40 средствата, които са предвидени до края на годината, са 400 млн. лв. До момента за тази мярка са похарчени 1,458 млрд. лв. По тази мярка се предлага допълнителен ресурс от 300 млн. лв., като той може да бъде изразходван без съответната нотификация пред ЕК.

По думите на Донев, по тази мярка за юни и юли се подкрепят 80 хиляди нови работни места.