fbpx пенсии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

пенсии

Увеличение на пенсиите ще получат всички два милиона и осемдесет хиляди пенсионери.
Общо за 2020 и 2021 г. правителството предвижда дефицит от близо 10 млрд. лв. по консолидираната фискална рамка. Ако изключим негативния ефект на кризата с COVID-19 върху приходите, то големият ефект върху бюджета през 2021 г. минава през социалните разходи.
Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1.796 млрд. лв. спрямо 2012 г. Социалните разходи нарастват с над 790 милиона лева, като повишението на пенсиите от 1 април 2013 г. е с 585.9 млн. лева, на социални помощи и обезщетения - със 135 млн.
За 32 % от населението в Община Стара Загора животът се променил в положителна посока след приемането на България в Европейския съюз (Е) през 2007 г. Данните са от представително социологическо проучване, направено съвместно от Гражданско движение „ДНЕС” от агенция „ЕСТАТ”.
Според резултатите от експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета меркиза pd реформа в пенсионната система, е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 мес.