fbpx През четвъртото тримесечие доходите са нараснали с 12,8%, а разходите с 12,1% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През четвъртото тримесечие доходите са нараснали с 12,8%, а разходите с 12,1%

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 2037 лв. и нараства с 12,8 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 година, а общият разход е 1885 лв. и се увеличава с 12,1 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 година, съобщи Националният статистически институт.

С най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55,7 на сто), следван от доходите от пенсии (31,3 на сто) и от самостоятелна заетост (4,9 на сто). Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,6 процентни пункта, а на доходите от пенсии - с 1,2 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1,3 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата нараства от 976 на 1135 лв. (с 16,2 на сто), доходът от самостоятелна заетост намалява от 112 на 100 лв. (с 11,2 на сто), доходите от пенсии се увеличават от 544 на 637 лв. (със 17 на сто), доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 46 лв. (с 8 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,4 на сто, а делът на дохода от натура - 0,6 на сто.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,3 на сто), следвани от разходите за жилище (19,2 на сто), данъци и социални осигуровки (12,6 на сто) и транспорт и съобщения (11,3 на сто).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,5 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 1 процентен пункт. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0,6 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0,3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 485 на 552 лв. (с 13,7 на сто), разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 71 на 78 лв. (с 10,3 на сто), разходите за облекло и обувки нарастват от 64 на 76 лв. (с 18,3 на сто), разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 306 на 362 лв. (с 18,1 на сто), разходите за здравеопазване нарастват от 117 на 126 лв. (със 7 на сто), разходите за транспорт и съобщения нарастват от 189 на 213 лв. (с 12,5 на сто), разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 61 на 56 лв. (с 8,1 на сто), разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 216 на 238 лв. (с 10,1 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва: увеличава се потреблението на месо - от 9,5 на 10,1 кг, месни произведения - от 3,5 на 3,9 кг, яйца - от 38 на 40 бр., и захар - от 1,6 на 1,7 килограма. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 20,5 на 19,6 кг, кисело мляко - от 7,2 на 6,9 кг, прясно мляко - от 4,9 на 4,8 л, плодове - от 13,6 на 13,3 кг, и зеленчуци - от 16,7 на 16,6 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, олио, зрял фасул и картофи.
/ЦМ/