fbpx Икономическият растеж спада | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономическият растеж спада

етикети

Поради влошените водещи индикатори и продължаващият конфликт между Русия и Украйна, значително е намалена прогнозата от юни за общия икономически растеж от 1.2% на 0.8% за 2014 г. и от 2.0% на 1.6% за 2015 г., коментират експертите от Райфайзен Банк Интернешънъл.
За САЩ, напротив, през следващите две години очакванията за ръст над средния изглеждат повече или по-малко реалистични. Поради това и развитието на темповете на инфлация е съвсем различно. Докато за САЩ се очаква инфлацията да се увеличи от настоящите около 2% до към 2.5%, темпът на увеличение на цените в Еврозоната ще бъде под 1% за по-голямата част от следващата година. При този сценарий, могат да се наблюдават значителни отклонения при отделни страни, като например Германия или Австрия, коментират още те.

Докато геополитическото напрежение се увеличава от началото на лятото, то е само един от факторите за разочароващото развитие на икономическите данни в Европа. Първо и преди всичко, най-сериозният фактор е липсата на желание за реформи в няколко страни, най-вече Франция и Италия, както и несигурността и по-предпазливите очаквания на компаниите, което води основно до изоставане на инвестициите в машини и оборудване. В този контекст най-важните дестинации за износ на Еврозоната, особено САЩ, показват подобрения в динамиката на растежа. Следователно, текущият спад на износа за Русия поради икономическите санкции е управляем. Въпреки това, по-нататъшно ескалиране на военния конфликт и/или пълно търговско ембарго може да доведе до рецесия в Еврозоната.