Антикризисни мерки на държавата в подкрепа на бизнеса

Какво направи държавата за това време, за да стаиблизира пазара на труда у нас? Дали бяха преразгледани вече приетите планове за заетост? Как реално правителството ще обезщети служителите, загубили работата си вследствие на глабалната криза?л

Facebook comments