fbpx Какво прави суровините популярна инвестиция? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво прави суровините популярна инвестиция?

Какво прави суровините популярна инвестиция?

Автор

Всичко около нас е направено от суровини и те играят важна роля в ежедневието ни. На практика всеки е под влиянието на пазара на суровини – чрез цената, която плащате, за да заредите колата си с гориво, до цената на чаша кафе в кафенето до вас, и размерът на ежемесечната ви сметка за ток. Суровините имат значение.

Съществуват три групи суровини: метали, селскостопански и енергия.

Металите, известни още като „твърди“ суровини, могат да бъдат разделени на два подсектора – индустриални метали, като мед, никел, олово и алуминий; и благородни метали, които включват злато, сребро, платина и паладий.

Селскостопанските суровини могат да бъдат разделени на три подкатегории – меки суровини, като какао, кафе и захар; зърно и маслодайни култури, като царевица, пшеница и соя; и добитък. И накрая, има и енергийни суровини, които са предимно нефт и газ.

Макар да е възможно да получите достъп до пазара на суровини по същия или подобен начин, по който имате за акциите и облигациите, суровините имат няколко ключови характеристики, които ги отличават от другите инвестиции и е важно да се обмислят от инвеститора. Пазарът на суровини може да бъде високо волатилен, с цени, които се движат бързо в ключови моменти. Затова е препоръчително за всеки, който е нов в търгуването със суровини, да си даде време, за да разбере характеристиките и рисковете от търгуването с тях, преди да инвестира.

Има четири основни характеристики при търгуването със суровини, които не се отнасят към други инвестиции, като например търговията на фондовата борса:

  1. Политика: тъй като са суровини, това ги излага на рискове от политическия режим на мястото, от където произлизат. Имайте предвид, че 66% от доставките на петрол от ОПЕК идват от Близкия Изток и около 30% от какаовите зърна са с произход Кот д’Ивоар. Геополитически проблеми в тези страни и региони могат да имат силен ефект върху предлагането, от където и върху цялостната цена на основните суровини;

  2. Липса на приходи: обратно на акциите и облигациите, няма дивидент или лихва, която да се реализира от притежаването на суровини, като например злато. Въпреки че цената може да се повиши през периода на вашата инвестиция, повече суровини не са източник на приходи като дивидент или лихва;

  3. Определянето на цената и привлекателността на суровините в голяма степен зависят от наличността на отделните суровини. При презапасен пазар най-евтината цена се намира на спот пазара, докато се постигне прогресивно по-висока цена в последващ етап. Този сценарий се нарича „контанго“ и той води до спад в доходността от инвестиции, тъй като месечният „рол“ води до отрицателна доходност, когато изтичащ фючърс се продава по-евтино, отколкото се купува следващият;

  4. Транспортирането и съхранението са други два важни компонента, когато се определя цената на физическите суровини.

Въпреки че някои от тези особености могат да направят суровините по-рискова инвестиция, волатилността на пазара ги прави вълнуващи за търгуване и рентабилни при правилно разбиране на управлението на риска.

Това по какъв начин достигате до пазара на суровини зависи от това какъв вид инвеститор сте

Инвеститорите на дребно е възможно да купят физически суровини, но освен ако не купувате няколко златни монети, това не е особено практично. Не много хора имат навсякъде подходящи места, където да съхраняват един тон олово или 1000 барела петрол! Вместо това повечето инвеститори на дребно в суровини използват деривати, като например борсово търгувани фондове (ETFs), фючърси и договори за разлика (CFDs) за достъп до пазара на суровини.

ETFs са фондове, които се търгуват в голяма степен, както се търгуват акции. Те се листват на борса и всеки ETF обикновено проследява конкретна суровина или група от суровини. Те също така предлагат на инвеститора на дребно предимството, че търгувате представянето на пазара на суровини, без да притежавате физически съответната суровина.

Фючърсите, една от най-старите форми на дериват, са друг популярен начин за достъп до пазара на суровини. Фючърсните договори традиционно са били използвани от земеделските производители, за да им позволи да хеджират цената на продукцията си от момента на засаждането на семената до прибирането на реколтата и след това привеждането на продукцията на пазара. Първоначално те са били използвани основно за култури, но след това се разширяват и включват и благородни метали, петрол и държавни облигации. Сега те се използват спекулативно от хедж фондовете и мениджъри на финансови средства и с търговска цел от производители и хеджъри.

Друг дериватен продукт, който е популярен сред трейдърите на суровини, е договорът за разлика (CFD). Тези инструменти позволяват на инвеститорите да заемат много по-малка позиция на пазара, отколкото в противен случай би трябвало на фючърсния пазар. И докато цената на договора за разлика следи съответната перспектива, той често е инструмент, който избират инвеститорите на дребно, които търсят по-малка експозиция. Инвеститорите реализират печалба от търгуването с договори за разлика, като прогнозират дали цената на базовия актив ще расте или ще пада, и договорите за разлика са особено популярни за търгуване на суровини на пазара на петрол.

И двете - фючърсите и договорите за разлика – имат периодични дати на падеж, които изискват от инвеститора активно управление на позицията. Популярни фючърси върху суровини, които се търгуват на пазара в момента, включват суров петрол тип Брент и суров петрол тип WTI. И двата глобални показатели на петрола могат да бъдат търгувани като фючърси, както и като договори за разлика.

Една от причините за нарастване популярността на дериватите, като фючърси, борсово търгувани фондове и договори за разлика, е гъвкавостта, която те предлагат, по-специално факта, че инвеститорите могат да се възползват и от двете ситуации – движещи се нагоре цени, като заемат дълга позиция, както и от движещи се надолу цени, със заемане на къса позиция. Това означава, че дори когато цената на даден актив намалява, каквато беше тенденцията на пазарите на петрол по-рано тази година, все още е възможно да се възползват от пазара, за да реализират печалба.

Важно е да се помни, че докато търгуването с деривати с добавена полза от левъридж предлага потенциал за по-висока възвращаемост, то също може да означава, че загубите могат да се увеличат и инвеститорите трябва да търгуват с внимание. От търговска гледна точка винаги се притеснявайте преди всичко за това колко можете и бихте си позволили да загубите от конкретната търговия. Винаги използвайте стопове като начин да ограничите загубите си и в момента, в който трейдът тръгне в посоката, в която се надявате, можете да вземете решение за това кога да бъде взета печалбата.