fbpx За бизнес с Турция е нужно сериозно конкурентно предимство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За бизнес с Турция е нужно сериозно конкурентно предимство

За бизнес с Турция е нужно сериозно конкурентно предимство

Турция е сред петте най-големи търговски партньори на България. Двустранният стокообмен между двете държави достигна почти 3 млрд. $, като има 1200 активни турски фирми в България.

По данни на турското външно министерство, основните стоки, които Турция изнася за България са желязо и стомана, моторни превозни средства, електрически и неелектрически машини и оборудване, пластмаси и пластмасови изделия. Основните продукти, с особена важност за вноса на Турция от България са желязо и стомана, мед и медни изделия, минерални горива и минерални масла.

Въпреки географската близост на най-развитата част на Турция, българските продукти, досега не са успели да стигнат до този огромен пазар. Основни отрасли, които имат място са моторни превозни средства и автомобилни части, строителство, текстилна, химическа промишленост, туризъм, селско стопанство, здравеопазване и стомана, чугун.

Има много възможности за развитие на бизнес в тези сектори. Но един от най-важните в бъдеще ще бъде енергията. Потреблението на електричество и инвестициите нарастват значително през последните години. Турция очаква нов икономическия растеж, който ще изисква допълнителни мощности, които да отговорят на нарастващото търсене. Български доставчици и обслужващи компании могат да се възползват от възможностите за предоставяне на електроенергия и газ, производство на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници, особено вода, вятър и слънце.

България има важни предимства в минното дело, транспорта и селското стопанство сектори. Възможности съществуват и в областта на телекомуникационните услуги и оборудване, автомобилни части, медицинско оборудване, R&D, инфраструктура, строителство и по-високи образователни услуги.

Има два най-атрактивни пункта за турските инвеститори, които идват в България – единият е стратегическото място, а другият са ниските производствени разходи. България е ключов входен пункт към ЕС на Балканите и Източна Европа за Турция. Българските фирми трябва да наблегнем на това ключово предимство, когато се договарят с турски фирми .

Други фактори, които допринасят за привличането на турските инвеститори са данъчните облекчения, инфраструктурата и транспортните условия, институционализъм, политика и икономическа стабилност. Поради относително големият размер и конкурентната структура на турския пазар, българските фирми трябва да имат сериозно конкурентно предимство, добро финансово състояние, ясни бъдещите планове и външно-търговски опит или поне добър консултант, преди да започнат бизнес с турски фирми.