fbpx Европейските бизнес лидери са убедени, че ще компаниите им ще продължат напред, въпреки трудностите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Европейските бизнес лидери са убедени, че ще компаниите им ще продължат напред, въпреки трудностите

65% от европейските бизнес лидери потвърждават, че са изправени пред най-предизвикателната работна среда в последните години. 77% са уверени в капацитета на своите организации да ускорят темпа си на растеж, макар и в условията на икономически спад.

Нарастващите разходи за енергия са най-сериозното предизвикателство за европейските компании, което пряко влияе върху маржовете на печалба, посочват 19% от респондентите в проучването „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване“ на технологичната компания Accenture.

На второ място (14%) анкетираните представители на бизнеса поставят прекъсванията на веригата за доставки. Независимо от трудностите, 81% от европейските бизнес лидери са убедени, че организациите, които ръководят, са в позиция, която благоприятства растеж в бъдеще. Основна причина за тяхната сигурност е това, че успешно са се справили с пандемията.

Accenture анализира мястото на европейските компании на световната икономическа карта в шест ключови области.

Резултатите показват, че те превъзхождат конкурентите си в три от тях – устойчивост, таланти, ликвидност и управление на разходите, но изостават значително в повишаването на продажбите и използването на технологии, които насърчават корпоративния растеж. Европейските компании по-рядко използват най-новите технологии и утвърждават технологично ориентиран бизнес модел, основан на дигитална трансформация.

Според доклада на Accenture, успоредно с изграждането на устойчиви решения през последните години, европейските компании трябва да се фокусират и върху текущите предизвикателства, пред които са изправени. Докладът предлага стратегически стъпки, които да предприемат, с цел преодоляване на дефицитите си в областта на технологиите и задоволяване на нуждите на клиентите.

- Изграждане на стабилни дигитални решения в краткосрочен план: осигуряване на непрекъсната, фокусирана и цялостна трансформация. Тя включва облачни технологии, анализ на данни и изкуствен интелект, които съдействат за скалиране на нови процеси, иновации и предоставяне на решения вътре в компанията.

Тази стъпка изисква постоянни усилия за изграждането на платформа за преоткриване на бизнеса чрез програми за трансформация, които се самофинансират чрез стойността, която създават.

- Ускоряване на енергийния преход, включително работа в еко системите за фокусиране на европейската икономика около генерирането на нулева енергия (Net zero) и кръгови принципи за глобална конкурентноспособност.

Препоръката включва насърчаване на дългосрочното сътрудничество с бизнес и правителствени организации, политики и стимули за изравняване на глобалните условия на работа и изпълнение на специфичните дейности. Приоритет за компаниите тук е ускоряването на междуиндустриалните партньорства за декарбонизация и насърчаване на широкомащабно възприемане на решения в начален етап на разработка. Подобряването на енергийната ефективност е условие не само за справяне с енергийната криза, но и дългосрочно решение за намаляване на въглеродните емисии и корпоративните разходи.

- Привеждане на политиките в съответствие с новите потребителски нужди: разглеждане на клиентите в контекста на всички дейности, които извършват в своето ежедневие – чрез използването на човешки и машинен интелект.

Целта е компаниите да опознаят добре както хората, така и мотивацията, която ги ръководи във вземането на решения по холистичен и динамичен начин. Това знание ще съдейства за предоставяне на адекватни решения за променящите се нужди и замяна на универсалните предложения с по-персонализирани продукти и услуги. Допълнителни стъпки са разширяване на партньорствата и преосмисляне на грижата за таланти, технологиите и процесите, с цел повишаване на добавената стойност и клиентската лоялност.

Фокус върху талантите като основна част от корпоративната бизнес стратегия: Поставянето на хората в центъра на преоткриването на компанията и превръщането на мениджърите в „Човешки ресурси“ в катализатори на промяната е ключово. Тази стъпка включва осигуряване на силни връзки на сътрудничество сред висшия мениджмънт (C-suite) и активно включване на екипите в препозиционирането на компанията в посока преоткриване, създавайки нови възможни начини за работа. Чрез достъпност и насърчаване на талантите по иновативни начини, използване на технологии и данни, компаниите ще си осигурят задълбочено, детайлно разбиране на настоящите нужди и уменията от следващо поколение. Успоредно с това, ще утвърдят култура на приобщаване в цялата организация, така че служителите на всички нива да могат да допринесат за пълния си потенциал, изпълени чувство за принадлежност и целеустременост.