fbpx Европейските бизнес лидери са убедени, че ще компаниите им ще продължат напред, въпреки трудностите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейските бизнес лидери са убедени, че ще компаниите им ще продължат напред, въпреки трудностите

Водеща снимка
Да

Европейските бизнес лидери са убедени, че ще компаниите им ще продължат напред, въпреки трудностите

65% от европейските бизнес лидери потвърждават, че са изправени пред най-предизвикателната работна среда в последните години. 77% са уверени в капацитета на своите организации да ускорят темпа си на растеж, макар и в условията на икономически спад.

Нарастващите разходи за енергия са най-сериозното предизвикателство за европейските компании, което пряко влияе върху маржовете на печалба, посочват 19% от респондентите в проучването „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване“ на технологичната компания Accenture.

На второ място (14%) анкетираните представители на бизнеса поставят прекъсванията на веригата за доставки. Независимо от трудностите, 81% от европейските бизнес лидери са убедени, че организациите, които ръководят, са в позиция, която благоприятства растеж в бъдеще. Основна причина за тяхната сигурност е това, че успешно са се справили с пандемията.

Accenture анализира мястото на европейските компании на световната икономическа карта в шест ключови области.

Резултатите показват, че те превъзхождат конкурентите си в три от тях – устойчивост, таланти, ликвидност и управление на разходите, но изостават значително в повишаването на продажбите и използването на технологии, които насърчават корпоративния растеж. Европейските компании по-рядко използват най-новите технологии и утвърждават технологично ориентиран бизнес модел, основан на дигитална трансформация.

Според доклада на Accenture, успоредно с изграждането на устойчиви решения през последните години, европейските компании трябва да се фокусират и върху текущите предизвикателства, пред които са изправени. Докладът предлага стратегически стъпки, които да предприемат, с цел преодоляване на дефицитите си в областта на технологиите и задоволяване на нуждите на клиентите.

- Изграждане на стабилни дигитални решения в краткосрочен план: осигуряване на непрекъсната, фокусирана и цялостна трансформация. Тя включва облачни технологии, анализ на данни и изкуствен интелект, които съдействат за скалиране на нови процеси, иновации и предоставяне на решения вътре в компанията.

Тази стъпка изисква постоянни усилия за изграждането на платформа за преоткриване на бизнеса чрез програми за трансформация, които се самофинансират чрез стойността, която създават.

- Ускоряване на енергийния преход, включително работа в еко системите за фокусиране на европейската икономика около генерирането на нулева енергия (Net zero) и кръгови принципи за глобална конкурентноспособност.

Препоръката включва насърчаване на дългосрочното сътрудничество с бизнес и правителствени организации, политики и стимули за изравняване на глобалните условия на работа и изпълнение на специфичните дейности. Приоритет за компаниите тук е ускоряването на междуиндустриалните партньорства за декарбонизация и насърчаване на широкомащабно възприемане на решения в начален етап на разработка. Подобряването на енергийната ефективност е условие не само за справяне с енергийната криза, но и дългосрочно решение за намаляване на въглеродните емисии и корпоративните разходи.

- Привеждане на политиките в съответствие с новите потребителски нужди: разглеждане на клиентите в контекста на всички дейности, които извършват в своето ежедневие – чрез използването на човешки и машинен интелект.

Целта е компаниите да опознаят добре както хората, така и мотивацията, която ги ръководи във вземането на решения по холистичен и динамичен начин. Това знание ще съдейства за предоставяне на адекватни решения за променящите се нужди и замяна на универсалните предложения с по-персонализирани продукти и услуги. Допълнителни стъпки са разширяване на партньорствата и преосмисляне на грижата за таланти, технологиите и процесите, с цел повишаване на добавената стойност и клиентската лоялност.

Фокус върху талантите като основна част от корпоративната бизнес стратегия: Поставянето на хората в центъра на преоткриването на компанията и превръщането на мениджърите в „Човешки ресурси“ в катализатори на промяната е ключово. Тази стъпка включва осигуряване на силни връзки на сътрудничество сред висшия мениджмънт (C-suite) и активно включване на екипите в препозиционирането на компанията в посока преоткриване, създавайки нови възможни начини за работа. Чрез достъпност и насърчаване на талантите по иновативни начини, използване на технологии и данни, компаниите ще си осигурят задълбочено, детайлно разбиране на настоящите нужди и уменията от следващо поколение. Успоредно с това, ще утвърдят култура на приобщаване в цялата организация, така че служителите на всички нива да могат да допринесат за пълния си потенциал, изпълени чувство за принадлежност и целеустременост.