fbpx Технологиите за трансформацията на образованието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологиите за трансформацията на образованието

Технологиите за трансформацията на образованието

Над 3/4 от най-видните специалисти в образованието по света вярват, че технологиите могат да имат важна роля в това, как учащите учат и как учителите обучават, показва глобално проучване, инициирано от Сиско и проведено от компанията Кларус Рисърч Груп.

Проучването показва, че възпитателите по света виждат три главни проблеми в процеса на учене:

  1. Подготовката на учащите да бъдат конкурентоспособни в глобалната икономика и осигуряването на възможност за намиране на работа след завършването им са ключовите проблеми за 83% от респондентите. Днешните ученици и студенти имат нужда от основна училищна програма, която да ги подготвя за все по-свързана екосистема, изискваща разбиране на това как да използват технологиите, за да се конкурират по-успешно и да станат продуктивни членове на утрешната работната сила.
  2. Повечето експерти в образованието – 85%, виждат „важна роля” на технологиите в това как учениците учат. Също така отчитат и въздействието, което технологиите имат в поощряването на участието на учащите.
  3. Нуждата от информационни и образователни програми, които да позволят на учащите да развиват уменията си за работа в екип и учене чрез проекти са отбелязани от 86% от участниците в проучването. По-добрата комуникация с родителите, учебната администрация и преподавателите, също е считана за изключително важна.

Технологии и образование
- Най-основният проблем, който технологиите поставят в образованието, според интервюираните учители, е злоупотребите в интернет и възможностите на образователната система да предприеме действия по превенция и предпазване. Като второ голямо предизвикателство е посочено използването на технологиите за постигане на по-добра комуникация и по-висока ефективност на образователния процес. На трето и четвърто място са посочени кибер сигурността и използването на технологиите за намаляване на административните разходи.
- Повишаване на ефикасността, използването на повече видео и въвеждане на нови технологични начини за провеждане на оценяване на учащите.
Проучването показа още, че учителите възприемат все повече технологиите като начин „да се направи повече с по-малко” и по този начин процесът на образование да стане финансово по-ефикасен. Те, също така са отбелязали, че планират все по-сериозно внедряване на повече видео и технологии, както в учебния, така и в административния процес.
- Мениджърският състав във висши учебни заведения по целия свят иска разширяване на онлайн образованието. Според 65% от интервюираните университетски ръководители, международните онлайн програми са сред сериозните възможности за развитие. Те могат да се осигурят по-голям обем от „виртуални” учащи и да обогатят възможностите за образование, чрез разнообразяване на преподавателите, студентите и мненията на различни специалисти.

Образованието и мрежовата икономика

Новата икономика, основана на глобалната мрежа налага и нови изисквания към образованието. Развитието на технологичните умения стават ключов фактор за развитието на глобалната конкурентоспособност в образованието като цяло. Технологиите могат да подпомогнат този процес по много начини. Например:
- Чрез индивидуален подход към всеки ученик, отговарящ на конкретните му знания, така че да няма изоставащи и да не се следва темпото на най-бавния. Преподавателите са открили, че употребата на свързани в мрежа компютри или онлайн подход в изучаването на математика позволява на учащите да напредват със собственото си темпо, което осигурява на учителите възможност да се фокусират върху учениците, които имат нужда от допълнителна помощ по даден въпрос.
- Технологиите могат да предоставят иновативни подходи към образованието, същевременно намалявайки общата цена за получаване на образование. Например, употребата на TelePresence (видеоконферентна връзка) за дистанционно обучение подобрява достъпността и намалява цената за доставянето на образование за всички учащи.
- Видео и collaboration технологии все повече позволяват на учителите да са по-ефективни и продуктивни в преподаването си, независимо от мястото и времето, по което го правят. Продуктивността се повишава, като се намаляват пътуванията между училища или дори държави, което от своя страна намалява загубите от бездействието по време на пътуване.

Какво учителите по света определят като за най-важно за тях?

Азия и Тихоокеанския регион
За голяма част от хората, които се занимават с образование в азиатския и тихоокеанския регион, главен приоритет е подобрените комуникации с учащите. Инвестирането в съвременна изследователска инфраструктура също се отчита като ключов фактор. Те вярват, че технологиите ще играят жизненоважна роля в подготвянето на работната сила на бъдещето.

Европа
Европейските образователни експерти считат за най-важни финансирането, онлайн сигурността, по-засиленото международно присъствие и по-добрата изследователска инфраструктура и възможности за изследвания. Освен това, 68% от най-видните европейски служители в колежи и университети казват, че международните онлайн учебни планове са „голяма възможност” за разширяването на учебните програми по света.

Развиващи се пазари
Подготовката за глобалната икономика, присъствието на студентите и възможностите за работа са сред трите най-големите предизвикателства, според висши образователни експерти в развиващите се пазари. От всички региони по света, Латинска Америка е с най-висока оценка по общ стремеж към образование и позитивния ефект, който може то да има върху обществеността.