fbpx ERP предизвикателства и възможности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ERP предизвикателства и възможности

Съвременните ERP решения дават огромни предимства при управлението и най-вече контрола на дейността на фирмата. SaaS (софтуер като услуга) е основен фактор, който прави ERP системите достъпни. Избирайки SaaS („облачна“) ERP система, малките и средни фирми се нуждаят от гъвкав подход към лицензирането и по-бърза възвръщаемост на инвестициите в софтуер. Все повече доставчици на ERP системи предлагат своите продукти и под формата на абонаментни такси. Тук инвестиционният риск се ограничава до етапа на анализ на бизнес процесите и абонаментна такса за този период. Не се закупуват лицензи, не се закупува скъпо хардуерно оборудване. Защо да се затварят оперативни средства в закупуване на лицензи, когато може да се ползва напълно функционална система само срещу абонаментна такса? Абонаментният модел позволявана да се удовлетворят тези нужди, като заедно с това предостави лесен достъп до широко портфолио от технологии. При правилни изчисления може да се окаже, че завинаги е по–изгодно да се ползва система на принципа на SaaS, отколкото закупуване на лицензи и плащане актуализационни и технически такси. Тоест липсва BEP (BreakEvenPoint – момент на избиване на разходите) при изчисляване на TCO (Total Cost of Ownership – цялостната стойност на притежание).

Ако досега говорихме за рискове, начини на придобиване и скрити подводни камъни, сега е ред на възможностите. Те включват сдобиването със съвременен метод за комуникация; връзка с външния свят интегрирана изцяло в системата (voip, mail); автоматичен импорт и експорт на клиентски поръчки (xml, EDI); бърза реакция при възникване на нови бизнес казуси; възможност за интеграция с уеб приложения, както и с мобилни приложения; информационна обезпеченост на работния процес; автоматизация на документния поток, както и взимане на навременни мениджърски решения базирани на моментални рипорти. Сред предимствата са още работа в реално време; интеграция на всички звена на фирмата във формирането на информационния поток; повишаване степента на контрол и самоконтрол между отделните звена; възможност за имплементация на т.нар. „agile“ и „lean“ методи на управление, както и управление на множество собствени бизнеси като един. Ключова цел при имплементирането на една ERP система е всеки собственик на малка фирма да може да си дава отговор на въпросите: Кой? Кога? Какво? Колко? Къде? Как и защо?

Съвременните ERP системи не са панацея за малкия бизнес. Те искат внимателен подбор и инвестиция на време и биха могли да са мултипликатор на проблемите във фирмата. Ако обаче бъдат внедрени правилно и проектът бъде подкрепен от екипа на фирмата – клиент, могат да се окажат мощен двигател за растежа на една малка фирма и превръщането й в ключов играч в своя сегмент.