fbpx Малкият бизнес в САЩ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малкият бизнес в САЩ

Малкият бизнес в САЩ

В американската икономика доминират големите компании и корпорации. Това е странно за много чужденци, защото почти 99% от всички предприятия в страната имат по-малко от 500 служители (в САЩ това са малките фирми).
В тях са заети 52% от работещото население, според данните на американската администрация, занимаваща се с въпросите на малкия бизнес (SBA). Близо 19,6 млн. американци работят за компании, в които служителите са не повече от 20. Броят на хората, заети във фирми с персонал до 100 човека, достига 18,4 млн. Около 14, 6 млн. работят за компании, където броят на служителите варира от 100 до 499. Американците, трудещи се във фирми с персонал повече от 500 човека, са 47,7 млн.
Малките компании - двигател на американската икономика
Между 1990 и 1995 г. те са осигурили 3/4 от новите работни места в страната. Практика за тях е да наемат по-възрастни хора и такива, които предпочитат почасовата работа. Предимството на тези компании е способността им да се приспособяват бързо към променящите се пазарни условия. Често те познават лично своите клиенти и дейността им е насочена към задоволяване на потребностите на местното население. Част от малките предприятия представляват навлизането в бизнеса на нови социални групи. Присъствието на жените, например, в тези компании е много голямо. Броят на предприятията, оглавявани от дами, се изчислява на 8,1 млн. и нараства с 35% през 2000 г. Сред малките предприятия, превърнали се в основни фактори за националната и международните икономики, са компютърната компания Microsoft, фирмата за доставки Federal Express, производителят на спортни стоки Nike и др. Факт е обаче, че много малки фирми в САЩ фалират.

В Америка обаче банкрутите не винаги са лош признак
за икономиката


за разлика от други страни. Често това се приема като опит, който предприемачът ще усвои и така няма да допуска същите грешки в бъдеще. Според някои американски икономисти фалитите са резултат от силите на пазара, които го тласкат към развитие. Значението на малкия бизнес за икономиката на страната е много добре осъзнато от обществото. Дори съществува специална група, която лобира за интересите на малките фирми пред Конгреса и държавните институции.

Форми на бизнес в САЩ

Едноличен търговец
Голяма част от фирмите са регистрирани под тази форма. Сред основните предимства на едноличния търговец са гъвкавостта, защото мениджърите им могат да вземат бързи решения и да отговорят адекватно на нуждите на пазара. Според американските закони този тип предприятия плащат по-малки данъци в сравнение с корпорациите.
Бизнес партньорство
Друг начин за започване на частна дейност е обединението на двама или повече съдружници. Компаниите, основани на този принцип, са освободени от повечето данъчни задължения за разлика от големите корпорации. Съдружниците плащат налози върху техния собствен дял, но бизнесът им не се облага. Партньорското споразумение може да включва т. нар. тихи съдружници, които инвестират средства в бизнеса, но не учас-тват в управлението му. Основен недостатък на тази форма на бизнес е, че всеки един от партньорите е отговорен за дълговете на другия и по закон всяко действие на един от тях обвързва останалите.
Франчайзинг
Малките фирми развиват успешен бизнес и чрез прилагане на франчайзинг. Въпреки че понякога навлизането в този бизнес изисква повече инвестиции, финансите, вложени във франчайзинг за разработване на самия бизнес са значително по-малки. Освен това шансовете за фалит при него са минимални, тъй като фирмите, които работят на такъв принцип спестяват от инвестиции в реклама, дистрибуция и обучение на персонал. Тези вложения се правят от компанията - майка. Някои франчайзанти изкупуват дялове от фирми в същия бизнес и изграждат свои вериги магазини.
Корпорации
Въпреки че в САЩ съществуват много малки и средни предприятия, едрият бизнес е този, който играе основна роля за развитието на американската икономика. Причините за това са няколко. Големите компании имат капацитет да предоставят стоки и услуги на много повече хора, отколкото малките предприятия. Освен това те са доказали, че работят доста по-ефективно. Предимството за корпорациите на пазара е, че потребителите се доверяват на марката, гарантираща качество на продуктите.
Значението на големите компании за икономиката на САЩ е безспорно, защото те акумулират солидни финансови ресурси и инвестират в нови продукти. Корпорациите предлагат и повече възможности за работа, по-високи надници, по-добро здравно и пенсионно осигуряване. Недостатък на големите компании е, че те подлежат на т. нар. двойно данъчно облагане. Освен налог върху печалбата, акционерите плащат и данък върху дивидентите, които получават. Компаниите често се управляват от много собственици. Една корпорация може да бъде собственост на над
1 млн. души. Тази практика дава възможност на американците да участват директно чрез дялове в някои от най-големите национални компании.

Конгресът
създава Администрация на малкия бизнес (SBA) през 1953 г., чиято цел е да консултира и финансира хора, желаещи да започнат собствен бизнес. Всяка година SBA предоставя 10 млрд. долара под формата на заеми за малкия бизнес. Средствата се отпускат предимно за оборотен капитал, покупка на машини
и оборудване. Администрацията на малкия бизнес работи в сътрудничество с много щатски агенции и университети. Организацията разполага с около 900 бизнес центъра, които осигуряват техническа помощ на бизнеса в страната. Освен това SBA е предоставила над
26 млрд. нисколихвени заеми на хора, чиято собственост е пострадала от наводнения, урагани, торнадо и други бедствия.

Работна сила
През 2004 г. работоспособното население на страната е 147,4 млн. души, като в това число се включват и незаетите. Процентът на безработицата е 5,5.
В периода 1950 -1999 г. работещите американци се увеличават от 45 млн. до близо 130 млн. души (в изследването не влизат хората, заети в селското стопанство). Ръстът в заетостта е предимно в сферата на информационните технологии, компютрите, здравеопазването и други услуги. През 80-те и 90-те години на 20 век работните места в тази сфера нарастват до 35 млн. Най-голяма е заетостта в областта на транспорта, комуналните услуги, търговията на едро и дребно, финансите, застраховането, недвижимите имоти, администрацията.

Facebook коментари