fbpx Шест сигнала за трансформация на компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Шест сигнала за трансформация на компаниите

Докато 88% от компаниите са наясно с предизвикателствата, пред които се изправят днес, само 6% са напълно уверени в способностите си да предвидят и реагират на бъдещи сътресения. Това сочат данните от най-новия доклад на Accenture (NYSE: ACN), под надслов „Бъдещето на бизнеса 2021“.

Пандемията изцяло промени наложилите се във времето тенденции, които поставяха на преден план опита, по-доброто усвояване на облачните технологии и новите модели на потребление. Някои от тях бяха опровергани, други засилени, трети – напълно преосмислени. Същевременно, в рамките на дни бяха създадени нови вериги за доставки и бизнес модели, а нови научни пробиви бяха реализирани за месеци, а не години. Това заедно с дълбоките структурни промени, които съпътстваха повече от една година турбуленции, създадоха бизнес среда, узряла за трансформация, със силно желание за задълбочен поглед в бъдещето и по-добро разбиране за ефекта от промяната.

Шест сигнала, които подготвят бъдещето на бизнеса

Първоначално Accenture идентифицира 400 тенденции, които в последствие съвместно с външни съветници, учени и изследователи са стеснени, за да се превърнат в лист с 25 сигнала за бизнес промяна. Всички те доказано биха имали голямо въздействие върху организациите в следващите три години. Шест сигнала обаче се открояват като ключови за бъдещия успех на компаниите, защото разкриват възможности и стимулират лидерите да възприемат промяната и да откриват нови пътища за растеж:

1) Учим се от бъдещето – Да видиш промяната преди да се е случила

Да правиш бизнес, който осигурява растеж, като разчиташ на исторически данни, за да предвидиш какво предстой, никога повече не е печеливша стратегия. „

Според доклада 77% от организациите са увеличили използването както на вътрешни, така и на външни източници на данни в реално време през последните 12 месеца. Само 38% обаче използват такива данни в ежедневната си работа. И не само това – в едва 36% от организациите има представител на висшия мениджмънт, който отговаря за тези практики, а само 43% от тях разполагат със служители с необходимите умения, за да вършат тази дейност.  

2) Към периферията  – Взимането на решения се децентрализира

Глобалната криза фрагментира пазара още повече и формира отделни региони със собствени системи на управление, икономически модели и културни норми. Същевременно, навиците на потребителите се променят динамично и се появяват конкуренти, които успешно отговарят на новите нужди. Бизнесът отговаря като измества отговорността за взимането на решения към периферията на организацията и създава структура от свързани екипи, които са гъвкави и действат бързо. Когато „периферията“ е упълномощена да взима повечето ежедневни оперативни решения, висшият мениджмънт може да се фокусира върху ключовите стратегически въпроси.

Докладът установява, че 91% от организациите са готови да работят като широко обединение на предприятия, за да реагират на все по-фрагментираната бизнес среда. Повече от половината (58%) вярват, че техният бизнес модел ще се промени през следващата година.

3) Устойчивостта става водеща - От „подкрепящи каузи“ към „движени от каузи“ бизнеси

Организациите осъзнават необходимостта от кауза, която да е от значение за всички заинтересовани страни, но заедно с това се появява и разминаване между намеренията и резултатите. Парадоксът се крие в предизвикателството да създадеш устойчиво производство или да спазиш ангажиментите си да осигуриш ползи за всички заинтересовани страни.

Докладът установява, че 28% от изпълнителните директори не са лично ангажирани с осигуряването на добавена стойност за всички заинтересовани страни, а за почти половината от организациите (48%) едно от най-големите предизвикателства е балансът с търговски интереси. Съществуват обаче признаци на промяна в посока реализиране на амбициите за устойчивост заедно с печалбите, като само 24% от лидерите казват, че ще обмислят намаляване на инвестициите в екологични и социални инициативи.

4) Доставки без ограничения – Преминаване отвъд физическите граници

Глобалната пандемия разтегна веригите за доставки, както никога досега, тъй като организациите предприеха драстични мерки в осигуряването на движението на стоки. За да отговорят на нарастващите очаквания за бързо, гъвкаво, рентабилно, отговорно и устойчиво изпълнение на поръчките, бизнесите трябваше да надскочат физическите ограничения на веригите за доставки, като започнат да преместват производството до точката на търсене.

Докладът установява, че по-голямата част от организациите (92%) са увеличили или планират да увеличат използването на центрове за микро поръчки; а 96% от тях имат или планират да създадат регионални вериги за доставки. И тук постигането на стойност за всички заинтересовани страни излиза на преден план - 80% от организациите казват, че очакванията на техните клиенти относно устойчивите практики значително са се увеличили през последните 12 месеца.

5) Реална виртуалност – Предефиниране на средата и мястото

Във времената, в които живеем, границите между физическия и виртуалния свят са напълно размити.   Това явление предефинира усещането за място и реалност, като същевременно създава нови начини на живот, работа, потребление и общуване. След цяла една година на ограничено физическо взаимодействие, бизнесът удвоява виртуалното си присъствие - 88% от организациите инвестират в технологии за създаване на виртуална среда, а от тях 91% планират да продължат това развитие.

И докато настоящата технология за виртуална реалност (VR) ангажира най-вече зрението и слуха, с времето тя ще става все по-реалистична, ангажирайки всички сетива и създавайки по-голяма връзка с физическото. 

6) Новият научен метод – Трансформиране в научна компания

Пандемията насочи вниманието към научните иновации и ги постави на челно място в дневния ред на бизнеса. Докато през изминалото десетилетие всички компании се превърнаха в дигитални, в следващите 10 години ще се наложи да се насочат към науката и да я използват, за да отговорят на големите световни предизвикателства.

Сближаването с науката ще предостави радикални възможности, но само ако бизнесът е способен да подобри своя подход към иновациите. Според доклада 83% от организациите са съгласни, че възприемането на научен подход към иновациите ще им донесе бъдещ успех, а 82% казват, че инвестирането в науки извън традиционните за тяхната индустрия ще бъде от решаващо значение за успеха.