fbpx Университетската диплома все пак увеличава заплатата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Университетската диплома все пак увеличава заплатата

Университетската диплома все пак увеличава заплатата

Университетското образование се отплаща. Образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот. Служителите с висше образование печелят с до 50% повече от средната месечна заплата на тези със средно образование. Заплащането нараства с увеличаване на възрастта на служителите. Ако вземем предвид доходите през целия живот, разликата между възнаграждението на завършилите висше и завършилите средно образование никога не намалява. Това показва анализ на международния портал Paylab.com

Образователното равнище влияе значително върху жизнения стандарт. Сред изследваните държави най-голяма добавена стойност има университетската диплома в Унгария, където служителите с висше образование печелят средно месечно с до 69% повече от тези със средно. От друга страна, най-ниските възнаграждения, свързани с образованието, са в България и Словакия, където завършилите висше образование получават с малко над една трета повече от хората без висше образование. Данните за България са събрани чрез портала Zaplatomer.bg.

Висшето образование води до по-динамичен растеж на заплатата

Разликите в заплатите на служителите с различно образователно равнище се виждат от самото началото на кариерата. Във възрастовата група 17-24 години служител с висше образование в изследваните страни печели средно с 34% повече от този със средно образование.
Разликата в заплащането се увеличава с възрастта, тъй като заплатите на завършилите висше образование нарастват по-динамично. Във възрастовата група 35-44 години тази разлика е значителна – в изследваните държави висшистите имат силен старт в сравнение със завършващите средно образование – с до 73% и до 83% във възрастовата група 45-54 години.
Заплатата, която получават служителите с университетска диплома през цялата им кариера не може да бъде сравнявана с общия доход на служителите със средно образование.

Заплатите на висшистите нарастват по-динамично през цялата им кариера

Висшистите могат да очакват по-значителни увеличения на заплатите до 45-годишна възраст. При завършилите средно образование периодът с най-голям шанс за по-добро заплащане е по-кратък - само до 35-годишна възраст. Следователно възрастовата граница за увеличаване на заплатата е по-висока при завършилите висше образование в сравнение с тези със средно.
На практика това означава, че докато при служителите със средно образование растежът на заплатите се забавя до 35-годишна възраст, заплатите на завършилите висше образование не само продължават да растат, но са и много по-високи.
Тенденцията на вариации в растежа на възнаграждението в зависимост от образователното равнище е забелязана във всички наблюдавани държави.

Facebook коментари