fbpx Недостигът на персонал е сред най-големите предизвикателства пред хотелиерите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Недостигът на персонал е сред най-големите предизвикателства пред хотелиерите

Приблизително по равно – с по около 40%, са разделени хотелиерите, които смятат, че бизнес климатът в туризма в началото на 2023 г. се е подобрил спрямо началото на миналата година и тези, които смятат, че няма промяна, а според 20% бизнес климатът се е влошил. Това показва годишно проучване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE).

Традиционно, една от най-коментираните теми, когато стане дума за хотели, са цените на нощувките. Допитването показва, че през изминалата година приблизително една трета от хотелите са повишили цените с до 10%, при малко повече от тях (41%) повишението е между 10 и 20%, а при 10% от хотелите повишение въобще не е имало.

Графиката с приходите от нощувки през 2022 г. показва, че около една пета от хотелите могат да се похвалят с ръст от 20% над нивата от 2021 г. При около две трети от хотелите ръстът на приходите е до 20% – данни, които повдигат въпроса за рентабилността на бизнеса, особено предвид факта, че годишната инфлация през миналата година се движеше около 14-17%. 

Картината при заетостта на хотелската база е пъстра, като отговорите могат да бъдат обобщени в две по-големи групи – хотели, които регистрират ръст и такива при които ръст липсва. За радост, с близо три четвърти от отговорите, първата група хотели преобладава, като най-често ръстът на заетостта е бил в рамките на 20-50%, следван от ръст с 10-20% и в по-малка степен под 10 и над 50%. При една четвърт от хотелите в България, за съжаление, заетостта е била същата или по-ниска спрямо нивата от 2021 г. 

Накъде през 2023 година

Предварителните прогнози за цените на нощувките през 2023 г. сочат, че ако има повишение, то ще бъде в рамките на до 20% или отново под или около стойностите на годишната инфлация. Около една пета от хотелите у нас не предвиждат никакво повишение на цените на нощувките.

Сходна е картината при очакванията за приходите при настоящата година, като две трети от хотелиерите предвиждат умерен ръст в рамките на 10-20%, а една четвърт от тях не очакват промяна спрямо миналата година.

В контекста на горните данни е интересно какви са нагласите на хотелиерите за инвестиции – било в реконструкции на съществуващата база или в ново строителство. Точно половината от хотелите в България предстои да направят някакви по-сериозни ремонти или реконструкции на базата през тази година. 15% от хотелиерите предвиждат строителство на нови хотели или разширяване на старите, което е индикатор, че въпреки трудностите в бранша оптимизъм за бъдещето му развитие има.

Предизвикателствата през 2023 г.

На въпроса „Кое е най-сериозното предизвикателство пред Вашия бизнес днес?“ без изненада трите най-чести отговора са недостигът на персонал (36%), ръстът на цените на стоки и услуги (28%) и невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса (24%). Факт, който е особено показателен за динамиката в сектора е, че в сравнение със средата на миналата година, хотелиерите, които считат недостига на персонал за основно предизвикателство са нараснали като дял с цели 10% – от една четвърт до една трета от всички участници в допитването.    

Също според една трета от респондентите, недостигът на персонал може да бъде решен с повишаване на заплатите в хотелите, така че да станат конкурентни на други сектори. Тази тенденция обаче неминуемо ще влезе в конфликт с нежеланието или дори невъзможността на много хотелиери да повишат съпоставимо цените на нощувките – нагласа, която изпъква от по-горните отговори.  

Всъщност, освен нивата на възнагражденията, хотелският бизнес има още три сериозни пречки пред привличането на качествен персонал – задълбочаващата се в страната демографска криза, промяната на нагласите за работа при поколенията след 90-те години (freelance, възможности за дистанционна работа и др.), както и наложилият се по време на пандемията имидж на бранша като не особено сигурен работодател.

Резервни варианти за подсигуряване на персонал хотелиерите ще търсят чрез ангажиране на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост (27%) и внос на кадри от чужбина (19%).  

Въпросът за отношението към институциите показва, че около две трети от хотелиерите не са доволни от работата, която върши настоящото правителство за туризма, но е интересно, че над половината от тях показват умерено задоволство от работата на ресорното си министерство. 

Профил на гостите

Малко под половината от хотелите в България разчитат и на български, и на чужди туристи, една трета залагат основно на българите, а около една пета – на чужденците. И понеже туризмът е класически експортен сектор, интересно е да се види как са подредени т.нар. генериращи или емитативни пазари. 

Ако допреди две-три години начело на ежегодните класации на генериращите пазари бяха Великобритания и Германия, то през миналата година безспорен лидер е румънският (58%), следван от Германия и Великобритания, които са с почти еднакъв дял. На четвърто място е Полша, след нея Израел и с под 20% от отговорите следват Чехия, Македония, Скандинавските държави, Турция и други.