fbpx Пивоварите у нас с екологични решения в производството на бира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Пивоварите у нас с екологични решения в производството на бира

Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за пивоварната индустрия в цял свят.

По данни на Съюза на пивоварите, през миналата година от пуснатите на пазара опаковки от членовете на сдружението са рециклирани приблизително 7 900 тона стъклени бутилки, 1 700 тона PET бутилки и 300 тона хартия. Събрани за рециклиране са и над 2 000 тона отпаковки кенове.

Едни от най-важните екологични решения за устойчивост в пивоварния сектор са свързани с оптимизирането на разхода на вода. Тя е жизненоважна за целия цикъл и интегритет в бирената индустрия – от култивирането на суровините – до пенливата напитка в чашата на консуматорите. С  цел опазване на водните ресурси българските пивовари са постигнали намаление на водата близо три пъти за последните 10 години, като за  производството на един хектолитър пиво днес се използват средно между 3 и 4 хектолитра вода. В същото време, пречистването на водите в трите големи пивоварни компании се извършва чрез анаеробни биологични инсталации, с които се  постига 100% третиране и 90% пречистване на производствените води.

Отново благодарение на инвестициите за енергийна ефективност и оптимизиране на ресурсите с 30 % се намалява използването на електроенергия в производството, като според данни на СПБ при производството на един хектолитър пиво при някои от компаниите през 2020 г. се използват само 22 MJ ток. За последните 2 години, в зависимост от въведените зелени иновации, относителните въглеродни емисии на големите пивоварни компании също са намалени средно с 12 - 14%, а с рециклирането на стъклените бирени бутилки са спестени 2 500 тона СО2.

"Основната тематика на Националната бирена академия на СПБ през 2021 г. е насочена към зелената идея, практики и обучения за еко отпечатъка на пивоварите. Заедно с партньорите ни от фондация ,,Каузи“ вече разработваме интерактивна дигитална екоплатформа с конкретни решения как почитателите на кехлибарената напитка да се включат в зелените инициативи на индустрията.“, коментира изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова.