fbpx 70% от организациите все още не мислят за равенство между половете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

70% от организациите все още не мислят за равенство между половете

Последните проучвания показват, че въпреки всички усилия, равенството между половете на работното място не само не напредва, но всъщност, намалява. Пандемията от COVID-19 допълнително усложни ситуацията.

 

Според наскоро публикуваното проучване на IBM „Жени, лидерство и пропуснати възможности“, равенството между половете все още не е основен бизнес приоритет за 70% от организациите. Освен това, проучването показва, че броят на жените на ръководни позиции намалява, което показва, че неравенството между половете при ръководните позиции се влошава.

По-малко жени заемат позициите старши вицепрезидент, вицепрезидент, директор и мениджър през 2021 г., отколкото през 2019 г. Това важи особено за региона на ЦИЕ, според доклада на Световния икономически форум „Глобалната разлика между половете“. Класирането поставя Чехия на 78 място, Полша е на 75-то място, а Унгария на 99-то място.

 

„Неравенството е не само несправедливо, но може да отрови културата на една компания, да попречи на иновациите и да забави напредъка й. Отговорният бизнес не може да остане безмълвен. Има много най-добри практики, за да се гарантира, че служителите се третират справедливо и равноправно. Технологии като изкуствения интелект играят важна роля в този процес. Сега представителите на бизнеса трябва да подкрепят европейските институции и правителства, за да се уверят, че ЕС ще може да поеме водещата роля при използването на модерни технологии за постигане на равенство, разнообразие и включване, както в бизнеса, така и в държавните институции.“, каза Милена Ябуркова, вицепрезидент „Цифрова икономика и образование“ в Конфедерацията на индустриалците на Чешката република.

Изследванията на IBM, както и дейностите по публична политика и thought leadership в областта на етиката на ИИ включват, но не се ограничават до следното:

  • IBM с още един представител на индустрията, допринасят към експертната група на високо равнище по ИИ, консултирайки Европейската комисия относно регулаторна рамка за изкуствен интелект.
  • IBM систематично призовава за ясни правила в тази област, както е посочено в позицията на IBM Policy Lab 'Precision Regulation for Artificial Intelligence'.
  • IBM Research стартира технологии като AI Fairness 360  (AIF 360), AI Explainability 360 (AIX 360) и Adversarial Robustness Toolkit, които да помогнат на организациите да проверят и коригират пристрастия в системите за изкуствен интелект.
  • Компанията усъвършенства концепцията си за AI Factsheets, които осигуряват прозрачност на системите за изкуствен интелект. Принципът на прозрачност на информацията е сравним с този на етикетите, показващи хранителната стойност на даден продукт в магазина.
  • IBM пусна и първото по рода си ръководство Everyday Ethics for Artificial Intelligence – ресурс, който ще помогне на всички дизайнери и разработчици на ИИ да зададат правилните въпроси относно социалните и етични аспекти на технологията, която създават.