fbpx Кои са важните фактори при избор на банка? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кои са важните фактори при избор на банка?

Стабилността и сигурността на банковата институция е най-важният, открояващ се фактор, въз основа на който потребителите правят избор на банка, в която да вложат спестяванията си. Те са с по-голяма значимост за потребителите, отколкото лихвените нива по едни от най-традиционните и добре познати банкови спестовни продукти – депозити и спестовни сметки. Това сочат данните от проведеното на сайта MoitePari.bg

Следващи фактори със значимост за избор на банка за спестявания са:

- Банката, в която се обслужват текущо (16%)

- Гъвкавост при депозитните продукти – срок, разположение при необходимост, др. (10%)

- Възможност да ползвате услугите дигитално (10%)

Лихвата, която би ги накарала да държат спестяванията си в банка е над 2% годишно. Втората по размер група е на онези, които не биха държали спестяванията си в банка (20%), вероятно поради предпочитание да бъдат инвестирани в различни от банкови депозити и спестовни сметки, направления. За 11% пък годишна лихва в размер на 1.5% би била достатъчен мотив да изберат банка и това е третата по-голяма група, открояваща се в проучването.

По-ниски лихви и такси – основен фактор при избор на банка за получаване на финансиране

64 на сто от анкетираните избират банка, която предлага най-изгодни условия за финансиране на своите проекти. Това означава, че преди да пристъпят към избор на банка за получаване на финансиране, потребителите сравняват условията за получаване на такова, за да направят информиран избор. На второ място по значимост се нарежда качеството на предоставяните банкови продукти и услуги (15%), а на трето получаването на адекватна и експертна консултация при кандидатсване за получаване на финансиране (9%).

Фиксираните лихви са на мода

С оглед на новините, че Европейската централна банка повиши на няколко пъти основната лихва и това ще рефлектира плавно върху лихвите и у нас, близо половината от анкетираните предпочитат фиксиран лихвен процент за период от 5 г., с цел да си гарантират известна прогнозируемост на разходите по изплащане на заемите за този период. Близо два пъти по-малко са онези, които биха поели риска лихвата да бъде с плаващ компонент, но при по-атрактивни от фиксираната лихва условия.

Резултатите от проучването сочат, че потребителите предпочитат да използват кредитна карта, като съпътстващ банков продукт за осигуряване на краткосрочна ликвидност за посрещане на непредвидени разходи (58%). С малко по-малко са онези, които биха желали да използват овърдрафт за тези свои цели (42%).

Очакванията за сравнително висока инфлация

Очакванията за равнището на инфлационните процеси са изключително важни за нейното равнище, тъй като самите те могат значително да влияят върху нейните нива. Данните от проведеното проучване показват, че близо 30 на сто от анкетираните очакват високи нива на официална инфлация в страната – между 15 и 20%. Също толкова прогнозират, че в края на годината инфлацията за страната ще бъде между 10 и 15%. Сумарно двете групи съставляват близо 60% от далите прогноза за равнището на инфлацията с очаквания за инфлация в диапазона между 10% и 20%.

Инфлацията засяга основно населението с ниски и фиксирани доходи, намалявайки тяхната покупателна способност. В период на продължителна и висока инфлация решенията, свързани с мерки за съхраняване на спестяванията и инвестиране на средствата, за да бъдат неутрализирани негативните проявления от инфлацията, са належащи. В това отношение за нас беше важно да разберем какви мерки са предприели анкетираните в това направление. Данните от проучването сочат, че преобладаващата група не са взели мерки, свързани със защита на техните спестявания, защото не разполагат с възможност да спестяват/инвестират (23%)

Втората по големина група са онези, които са открили банков депозит/ сметка и държат спестяванията си в банка (17%), следвани от групата, която инвестира на финансовите пазари (акции, облигации,взаимни фондове, ETF‘s) – 16% и онези, които са инвестирали в недвижими имоти (14%).