такси

Първия в страната таксиметров автомобил, сертифициран и пригоден напълно за превоз на пътници с над 75% обездвиженост бе представен от Mastercard и Yellow taxi.
 От тази година България вече не е на първо място по най-нисък данък печалба в страните-членки. Конкуренцията в областта на данъчното законодателство в рамките на ЕС е сериозна.
Наскоро, официално бе разкрита една отдавна известна истина, че богатите и влиятелни личности, от цял свят, укриват данъци в р
„Необходимо е да се постигнат паралелен напредък и балансирани договорености в трите основни области на преговорите за либерализиране на търговията - селско стопанство, достъп до пазара за неселскостопански продукт
„Участието на българските предприятия в трансатлантическата търговия ще създаде възможности за устойчив икономически растеж, а това е приоритетно за България“.
Административни и нетарифни бариери препятстват търговията по пътя на коприната. Това бе отчетено по време на провелия се в гр.
При инциденти вече 15 таксиметрови шофьори в София са обучени допълнително да оказват първа помощ.
Негативно настроени са 40% от анкетираните по отношение мерки на кредиторите с оглед промените в Закона за потребителски кредити. Този процент анкетирани считат, че промените ще доведат до покачване на лихвите.
От няколко дни потребителите в Белград поръчват такси по нов европейски начин - чрез безплатно приложение в своя мобилен телефон, създадено в България. По последни данни в столицата Белград работят над 10 хиляди таксиметрови автомобили-някои от тях обединени в повече от 20 компании.
Столичани имат възможност да заплатят дължимите местни данъци и такси на каса в поделенията на Общинска банка през периода от 1 март до 31 март (включително) без да заплащат комисиони за превод върху дължимата сума.