депозити

25 Юли 2019

Депозитите у нас вече са 73.6 млрд. лв.

Според данните от паричната и лихвена статистика на БНБ, кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база (към май) на фона на леко спадащи лихвени проценти и намаляващи лоши кредити.За тридесет и втори пореден месец, кредитите към фирми и граждани се увеличиха с общо 6.1% на...
05 Февруари 2019

Депозитите продължават да растат

Паричната статистика на БНБ отчете годишен ръст на кредитите от 7.5% към края на декември, движен от увеличение на кредитите към домакинствата с 11.2% и на кредитите към нефинансовите предприятия с 5.2%. Положителен факт е освен това, че кредитирането бележи годишен ръст за двадесет и седми...
05 Ноември 2018

Кредитите и депозитите ускоряват ръста си

Държавният бюджет отново отчете излишък от 2.4 млрд. лв., или с 236.7 млн. лв. повече от август 2017 г. Приходите и помощите, събрани от държавата за осемте месеца на годината, възлязоха на близо 26.0 млрд. лв. (11.6% годишен ръст), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 22.9 млрд. лв...
27 Септември 2018

Кредитите и депозитите ускоряват ръста си

Паричната статистика на БНБ отчита ръст на кредитите към бизнеса и домакинствата с общо 5.8% на годишна база, за двадесет и втори пореден месец.
„В рамките на тази възходяща тенденция това бе най-високият ръст, като при кредитите към нефинансовите предприятия годишният ръст беше 3.2%,...
15 Ноември 2016

Индустрията расте на годишна база

Индексът на индустриалното производство се е понижил до 110.6 пункта или с 3.4% спрямо предходния месец. От друга страна, на годишна база индексът отбеляза ръст от 5.2%. По компоненти, годишният ръст на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: ръст в производството на...
28 Юли 2014

Ръст в индустрията и свиване в строителството

Индустриалното производство расте за осми пореден месец на годишна база, докато при строителството и вътрешната търговия се наблюдава спад, дължащи се на намаление при сградното строителство /-9,5% - за април 2014 г. на годишна база/ и свиващата се търговия на едро /-16,4% - за април 2014 г. спрямо...
15 Юли 2014

По-малко чужди инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 33.8% през първите пет месеца на годината, показват предварителните данните на БНБ. За този период влезлите пари са 302.6 млн. евро при 456.9 млн. евро година по-рано.

За периода намаляват парите, инвестирани в дялов капитал до 23.5 млн. евро...
02 Юли 2014

Акциите на ПИБ скочиха още

Акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) нараснаха с още 6,7% до 3,84 лв. за брой след като още в понеделник скочиха с 27%. Това е с 10 ст. повече след затварянето в четвъртък, ден преди атаката в петък. Тогава тя загуби една четвърт от борсовата си капитализация.В това време банката направи...
04 Април 2014

90% от богатството на българите е в депозити

За последните 5 години европейските високодоходни облигации имат доходност от 24% на година. Облигациите на развиващите се пазари пък за 10 години са реализирали годишна възвръщаемост от 5.64%. А за 11 години американските стратегически облигации са реализирали доходност от 6.12%, коментира Явор...
06 Януари 2014

Банките ще се адаптират към търсенията на клиентите

И през следващата година се очаква ръстът на депозитите да изпревари този на кредитите, но поведението на банките ще се промени. Това прогрониза Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Банките ще използват част от генерираната от секторите на домакинствата и фирмите ликвидност, за...

Страници