fbpx Обемът на кредитите нараства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Обемът на кредитите нараства

Кредити за потребление на домакинства

През месец октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, спрямо месец по-рано, а на годишна база изменението е минимално, като се отчита повишение с 0,02 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) се понижава със същият размер (с 0,22 пр.п.) до 8.72%, което означава, че показателят за общите разходи по тези заеми намалява. 

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 10.1% (52.7 млн. лв.) до 574.1 млн., спрямо месец по-рано, а увеличението спрямо предходната година на същият период е 18,9%. 

Жилищни кредити на домакинства

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.01 пр. п. до 2.67%, спрямо месец по-рано, а ГПР по тези кредити намалява незначително до 2.94%, като запазва стойността си, спрямо месец по-рано и на практика отсъства изменение. 

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава с 8.4% (36.2 млн. лв.) до 466.9 млн. лв., спрямо месец по-рано, а увеличението на годишна база е с впечатляващите 31,4%. Данните показват, че интересът към жилищни кредити продължава да нараства. <

Депозити с договорен матуритет

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 0.07%, а по тези в евро – с 0.40 пр. п. до 0.47%. Данните са спрямо месец по-рано. 

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 6.2% (7.8 млн. лв.) до 117.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се повишава със 17.8% (18.7 млн. лв.) до 123.8 млн. лв. Спрямо същият период на миналата година обаче се забелязва спад, като според данните на офицалната статистика през месец октомври новооткритите срочни депозити в лева са с 65,7% по-малко, отколкото през октомври миналата година. По отношение на новооткритите срочни депозити в евро, спадът на годишна база е по-нисък с 51,9%.