fbpx Депозитите у нас вече са 73.6 млрд. лв. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Депозитите у нас вече са 73.6 млрд. лв.

Депозитите у нас вече са 73.6 млрд. лв.

Според данните от паричната и лихвена статистика на БНБ, кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база (към май) на фона на леко спадащи лихвени проценти и намаляващи лоши кредити.

За тридесет и втори пореден месец, кредитите към фирми и граждани се увеличиха с общо 6.1% на годишна база, достигайки 55.9 млрд. лв. „От своя страна нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) през май отбеляза спад с 2.9 пр.п. на годишна база до 13.2%, което въпреки намалението остава относително високо ниво. Очакваме продължаване процеса на постепенно понижаване дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Обемът на депозитите отново нарасна на годишна база с 8.2% до 73.6 млрд. лв. за петдесет и четвърти пореден месец. По компоненти, депозитите на домакинствата се увеличиха с 9.2%, достигайки 50.8 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия (фирмите) с 5.9% до 22.8 млрд. лв. „За седми пореден месец депозитите на фирмите бележат само едноцифрни годишни ръстове, което е сигнал за донякъде подобрена инвестиционна среда в реалната икономика, кореспондираща и с ръста на инвестициите в рамките на БВП, който въпреки че е относително слаб е положителен за периода“, допълва Калчев.

 

Facebook коментари