fbpx заплата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

заплата

Минималната работна заплата ще стане 780 лв. от 1 януари 2023 г., реши правителството на заседание на 29 декември. Размерът ѝ ще се повиши с 9,9% спрямо сегашната й стойност, а увеличението на годишна база е с 20%. От 1 януари 2023 г. минималната часова работна заплата ще бъде 4,72 лв.
Работници с по-ниско образование най-често се съгласяват на пари в плик, а работодателите, които плащат заплатите на своите служители „под масата“ са микро, малки и по-рядко средни и големи предприятия.
Социалните придобивки са важни за IT хората, но определено не толкова, колкото фокус по принцип им поставят компаниите.
Глобалната ковидпандемия промени очакванията, изискванията на служителите и тяхното отношение към работата и техните работодатели.
Средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г.e 1593 лв., съобщават от Националния статистически институт. Тя е намаляля спрямо четвъртото тримесечие на предходната година с 1.2%, но нарастнала с 9% спрямо първите три месеца на 2021 г. През януари 2022 г.
Традиционно данните за заплащането по общини предизвикват най-голям интерес.
Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г.
От 1 януари 2022 г. 21 от 27-те държави - членки на ЕС, имат национални минимални работни заплати. Изключение правят Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.
Терминът „заплата“ и нивото ѝ са много важен елемент както от анализа на пазара на труда, данъчните и осигурителните плащания, така и в международен контекст като фактор за решенията на инвеститорите.