fbpx заплащане | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
42% от служителите заявяват, че е необходимо увеличение на възнагражденията, за да се намали текучеството на персонал, докато само 18% от работодателите са съгласни с тази теза. 22% от работодателите споделят, че искат служителите да се върнат в офиса пет дни в сед
56% от анкетираните български студенти в чужбина заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж (63%), което посочват за основна причина да не искат да се върнат в родината след завършване на своето образование.  Това показва проучване на платформите nPloy, Bulgaria Wants Y
Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки.
Дефицитът на кадри ще доведе до масово увеличение на заплатите през втората половина на годината Това е един от изводите от проучването на ManpowerGroup България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” (SATR H2/2021), което анализира какви промени планират работодателите от всички сектори и
Значителен брой жени обмислят да напуснат ИТ сектора поради несправедливо възнаграждение и полови предразсъдъци.
Служителите, заети в областта на информационните технологии, мениджмънта и администрацията най-често търсят информация за заплатите си.
Университетското образование се отплаща. Образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот.
Едва около 6% от всички заети жени са сред топ десет на най-високоплатените служители. За сравнение 13% от работещите мъже попадат в тази група.
Интересното е, че разликата в заплащането между половете силно зависи от позицията в заетостта.