fbpx Над 50% от служителите в България признават, че има разлика в заплащането по пол | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Над 50% от служителите в България признават, че има разлика в заплащането по пол

етикети

По данни на nPloy, над 50% от служителите и над 40% от HR експертите в България признават за случаи на разлика в заплащането по пол. Според данни на Евростат за 2022 г., жените в България печелят средно
с 13% по-малко от мъжете. Този показател достига до над 30% при финансовите и застрахователни дейности и близо 20% в сектора на информационните технологии и комуникации. Според данни на НСИ за 2022 г. жените вземат значително по-малко от мъжете и в сектори като Хуманно здравеопазване и социална работа (24%), Преработваща промишленост (22.8%) и Култура, спорт и развлечения (20.8%).

Резултатите от ежегодно анонимно проучване на nPloy показват, че над 50% от служителите в страната и над 40% от специалистите по човешки ресурси са имали случаи, в които колеги от различни полове, но с еднакъв опит и квалификация, са получавали различно възнаграждение за една и съща позиция. Освен това, над 73% от служителите споделят, че са се чувствали дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. Положителна тенденция е, че 50% от специалистите по човешки ресурси и 76% от служителите подкрепят необходимостта от повече инвестиции в инициативи за многообразие и равенство.