fbpx Промени при плащанията при нотариус | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промени при плащанията при нотариус

Промени при плащанията при нотариус

От 1 юли влизат в сила промени при плащания при извършени от нотариус сделки. Такива, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти и които са в общ размер над 10 000 лева, ще се извършват по специална сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка. Това бе прието на второ четене в пармалента. Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката. Промените задължават още, при възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство да декларират, че сумата посочена в извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката. 

Facebook коментари