fbpx нотариус | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

нотариус

 За трета поредна година бяха раздадени Годишните награди за правосъдие „Темида-цената на истината" по време на Благотворителния бал на юристите, който се проведе в подкрепа на три болн
Нотариус Цветелина Гечева съветва
Предмет на непаричната вноска могат да бъдат вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуалната собственост, облигационни права, патенти, права върху ценни книги и други имуществени права, стига тези права да
Нотариус Цветелина Гечева
Г-жо Гечева, трудна ли е професията на нотариуса?- Да, това е трудна професия.
Често различните нотариуси демонстрират порочни действия при упражняването на нотариалната им дейност. Често те умишлено завишават събираната от тях нотариална такса като неправилно определят материалния интерес на дадена сделка.
По време на прехода постепенно дейността на нотариусите беше до голяма степен децентрализирана и извадена от прякото подчинение на държавната власт, като се образува самостоятелна и независима структура, под ръководството на Камарата на нотариусите.
От 1 юли 2011г са в сила последните изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗИД на ЗННД/ , което създава нови изисквания към плащанията по “актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права въргу недвижими имоти”; по-долу за краткост ще се използват изр
От 1 юли влизат в сила промени при плащания при извършени от нотариус сделки.