fbpx Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно

Нотариус Цветелина Гечева

Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно

Г-жо Гечева, трудна ли е професията на нотариуса?

- Да, това е трудна професия. Изисква задълбочени познания в правната материя, опит, който се придобива с годините, отдаденост и умение за разбиране и решаване на всеки един отделен проблем, същевременно ежедневна работа и комуникация с много и различни хора.

С какви изисквания трябва да се съобразява нотариусът?

- Изискванията към всеки един нотариус имат две страни. Формална, като правилата са определени законово и трябва да спазват от всеки един нотариус при неговата работа. Ние трябва да се съобразяваме с много правила, но главно, свързани с поддържането на строг ред и съобразяването със законовите постановки при проверката и удостоверяването на факти и сделки. Същевременно не по-малко важна, според мен, е моралната страна при нашата работа. Всеки едни от нас е длъжен не само просто да изпълнява формално закона, но и да спазва етични и човешки принципи. Така ще гарантира пред себе си и обществото, както и пред всеки един обикновен човек, че неговата практика е прозрачна и заслужава доверие.

Как се промени професията в последните години?

- Аз съм нотариус от пет години, относително кратък срок, през който се случиха множество промени. Тук е важно да се каже, че нашата гилдия се старае да реагира адекватно на изискванията на обществото и промените в него като ежемесечно правим семинари и обсъждаме проблеми и въвеждаме нови практики. В този смисъл, колкото и невероятно да звучи, в нашата професия има динамика и считам, че всички ние сме отговорни този процес на осъвременяване на законодателството и правилата да бъде непрекъснат. В чисто икономически план работата намаля, което е свързано с кризата, а клиентите станаха още по-взискателни. Но това се надявам, че ще доведе единствено до повишаване на качеството на услугата, макар и да се наблюдават някои недобри практики.

Какви услуги предлагате най-често на корпоративните клиенти?

- Това е един немалък дял от нашите клиенти, които имат своите високи изисквания и очаквания към нас. На първо място в работата с корпоративните клиенти е сигурността, адекватните съвети. Важно е да се отнесеш с внимание и да извършиш бързо и точно всяка една услуга без да обръщаш внимание на материалния интерес. Най-честите нотариални удостоверявания, за които се обръщат към нас корпоративните клиенти, са удостоверяване на подписи върху различни договори, като например: договор за покупко-продажба на дялове, договори за залог на търговски предприятие и др.

Как се изгражда доверието, съветвате ли клиентите си?

- Доверието е „черешката на тортата“ в нашата професия. Към него се стреми все един от нас - името и практиката му да вдъхват доверие. Това е свързващия елемент между теб и клиента, изгражда се с години, но можеш да го загубиш много лесно. Важен фактор, за да има доверие, е да даваш и задълбочени и обмислени съвети на своите клиенти.

Често пъти има обвинения, че нотариалните цени са високи. Как ще го коментирате?

- Напротив, може да се каже, че нашите услуги са едни от най-евтините в Европа, но същевременно действително затрудняват много от клиентите. Това разминаване се получава главно от ниския размер на доходите в България. Считам, че цените на най-необходимите и най-често срещаните удостоверявания, като например, удостоверяване на подпис без материален интерес (6 лв.) или удостоверяване на препис на документ (2-3 лв.), са напълно достъпни. Таксата се увеличава пропорционално, когато е висок и материалният интерес на удостоверяването, т.е. активите, които се придобиват са на висока стойност.

С какво се занимавате в свободното си време?

- Отглеждам прекрасната си четиригодишна дъщеря, спортувам и почивам.

Facebook коментари