Порочни действия на нотариусите

Често различните нотариуси демонстрират порочни действия при упражняването на нотариалната им дейност. Често те умишлено завишават събираната от тях нотариална такса като неправилно определят материалния интерес на дадена сделка. Съгласно процесуалния закон той е тъждествен с цената на иска и с паричната сума или имущество, което се прехвърля.

Facebook comments