адвокат

04 Декември 2019

Българска адвокатска кантора "назначи" робот на работа

Най-новият член в екипът от експерти на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е роботът  ПАПи, който е първият по рода си в България в правния сектор. Новият служител премина серия от тестове и обучения, продължила 4 месеца, а от ноември официално работи в кантората....
21 Август 2019

Как да защитим търговската тайна?

 Сърцевината на конкурентоспособността на една фирма е продуктът (стока, услуга, идея, система, процес). Научноизследователският процес и процесът на създаване на нови идеи, продукти или услуги обичайно са придружени от голямо количество поверителна информация с основно значение идеята или на...
19 Юни 2017

Защо медиацията е отговорът за много спорове?

Процесът по медиация изцяло започва и завършва по волята и страните. Всяка от страните може да си тръгне, когато пожелае. Освен това:- Медиацията се контролира от страните и се движи по определени от тях условията за провеждането й ;- Строго конфиденциална е ;- Медиацията запазва и съхранява...
27 Януари 2017

Медиатори от девет балкански страни обединяват усилия


Медиатори от България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Косово ще работят в обща организация за утвърждаване на медиацията като предпочитан извънсъдебен способ за разрешаване на вътрешно-национални и трансгранични спорове. Основател и създател на...
25 Февруари 2016

Връчиха правосъдните награди "Темида"

 За трета поредна година бяха раздадени Годишните награди за правосъдие „Темида-цената на истината" по време на Благотворителния бал на юристите, който се проведе в подкрепа на три болни от церебрална парализа деца – Снежанка от София, Божидар от Нова Загора и Нати от Бургас...
29 Август 2014

Как протича една процедура по медиация?

Първа среща по медиация. Обикновено тя се провежда с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните (адвокати и др.) В тази среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.Последващи срещиТе...
19 Февруари 2014

Качества на успешния медиатор

Ефективният медиатор работи с трите “P”: People, Process, Problem:1. Подпомагане на хората;2. Управление на процеса;3. Решаване на проблема.Кой e добрият медиатор?Ефективният медиатор е този, който притежава комбинация от специфични качества, характеристики, придобити...
06 Януари 2014

Защо да имаме наш юрист?

Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него...
09 Януари 2012

Правна гаранция при предварителен договор

Важен юридически проблем при предварителните договори за „продажба на зелено”, е обстоятелството, че купувачът по предварителния договор, съгласно действащото строително законодателство, не е сред участниците в строителния процес Иначе те са изчерпателно изброени в чл.160, ал.1 от Закона за...
16 Август 2011

Порочни действия на нотариусите

Често различните нотариуси демонстрират порочни действия при упражняването на нотариалната им дейност. Често те умишлено завишават събираната от тях нотариална такса като неправилно определят материалния интерес на дадена сделка. Съгласно процесуалния закон той е тъждествен с цената на иска и с...

Страници