fbpx Защо да имаме наш юрист? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо да имаме наш юрист?

Защо да имаме наш юрист?

Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него. Решихме да споделим няколко правила, които считаме, че са основополагащи за всеки бизнес, разбира се пречупени през призмата на юридическата професия. И противно на схващането, че 1000 адвокати на дъното на океана, са едно добро начало, ще се опитаме да защитим значимостта на юриста и неговия, по наше мнение, незаменим принос за развитието на бизнеса.

1. Не дали, а кога?
Въпросът „Имам ли нужда от юрист?“, отдавна не е сред тези, които си задава всеки уважаващ себе си мениджър в България. През годините на прехода станахме свидетели на многобройни изменения в законодателството, периодично увеличаващ се натиск от страна на данъчната администрация върху бизнеса, множество спорове, предизвикани до голяма степен от вътрешнофирмената задлъжнялост и неотслабващата икономическа криза, както и редица други формални и не чак до там фактори, които неизменно допринесоха за изграждането на правна култура в българския бизнес. Адвокатът, юрисконсултът, юридическият консултант постепенно извоюваха позицията си на стълб, осигуряващ нормалното функциониране и растеж на всеки бизнес. Горчивият опит, трупан с годините, доказа по безспорен начин жизнената нужда от квалифициран юрист до всеки мениджър. Всяко икономически обосновано решение винаги върви ръка за ръка и с неговата юридическа обезпеченост. В противен случай, всяко начинание би било обречено на неуспех.

Нашият съвет към Вас е никога не пренебрегвайте своя юрист и винаги търсете неговото мнение, преди да предприемете важна стъпка в бизнеса си, без значение дали става дума за сключване на търговска сделка, прекратяване на трудов договор, участие в конкурс или просто извършване на промяна в правното състояние на дружеството. Безброй са примерите, при които предприемането на наглед безобидно действие, без правното му обезпечаване, има катастрофални последици за търговеца. Още в по-голяма степен това важи за всяко по-сериозно решение или сделка.

2. Оптимизирайте данъчната си политика
В съвремения търговски оборот е много важно да се оптимизира данъчната политика за всяко едно бизнес начинание, без значение сегментът, в който то ще бъде реализирано. Творец на цялото право е принципът: „Икономическата цел създава цялото право”. Точно тя води изначално изборът на кой правен способ или вид договорно отношение да бъде избрано, за да се постигне конкретен търговски и данъчен резултат. Например, не е без значение по какъв начин ще бъде придобито имуществото на едно търговско дружество – с обикновена продажба, която ще генерира заплащането на ДДС и евентуално на корпоративен данък или чрез апорт и изкупуване на съответните дружествени дялове или акции, като така няма да се дължи нито прекия, нито евентуално косвеният данък.

3. По-добре преди, отколкото след
Както се казва в известната поговорка: „След дъжд качулка”. Колкото и да е неглижирана от дилетантите в българския бизнес, юридическата консултация, предоставяна навреме, може да избегне всеки един бъдещ съдебен или извън съдебен спор. Защитата на интересите трябва да бъде получена от участника в стокообмена изначално, а не след като постфактум са обезпътени всички възможности за избягване на увреждането на интересите на страните в договорните отношения.

www.toskov-yordanov.com