fbpx счетоводство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

счетоводство

Мениджърите споделят, сезон 8
Евелина Георгиева Макрис има 26 години опит в областта на комплексното счетоводно обслужване на малки, средни и големи компании, сред които утвърдени чуждестранни представителства и организации. През 2006 г.
Проект на списанието
 Новите ни гости в проекта "Мениджърите споделят" са Петър Горялов и Елена Желязкова. Петър работи с интелекта на лидерите и ги провокира да открият собствените си възможности, той е от хората, които вървят до мениджърите и е коуч - една от новите професии, които набират огромна скорост.
Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него.
С 50 млн. евро от Оперативната програма „Конкурентоспособност“ ще бъде финансиран бъдещ технологичен парк, който ще се изгражда в София.
Читателите познават Гергана Тодорова от статиите в списанието в сферата на данъчно-правните услуги и консултации. Тя е изключително оригинална и нестандартна личност. Въпреки че се занимава с много прецизна материя, харесва изкуството в различните му измерения.
Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Мая Перфанова е регистриран одитор от 1993 г. Осъществява дейността си чрез "Виктория Вяди 98" ЕООД - дружество специализирано в областта на одита, консултантска дейност по данъчно облагане, счетоводно обслужване
Емилиян Боев е завършил Технически университет, специалност "Автоматизация на производството", а като втора специалност - "Информатика" и трета - "Международни икономически отношения". Член е на Съюза на счетоводителите в България. От 1992 г. е собственик на фирма ЕТ "Емилиян Боев Комерсиал", която се занимава с маркетинг, софтуер, консултантски услуги и реклама. За контакти: тел.: 0888 447722, е-mаil: boev@abv.bg