fbpx Интересът към ползване на AI в счетоводството нараства у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Интересът към ползване на AI в счетоводството нараства у нас

Размерът на глобалния пазар на счетоводни услуги, базирани на изкуствен интелект, се оценява на 1,56 милиарда щатски долара през 2024 година и се очаква да достигне 6,62 милиарда щатски долара в следващите 5 години. Данните са от проучване, извършено от Mordor Intelligence, които прогнозират 33,5% комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) за периода. С нарастващия обем на транзакциите и информационния поток, фирмите, които предлагат счетоводни услуги, са изправени пред предизвикателството да приспособят своя начин на работа към новите изисквания на пазара. В този контекст, структурните промени в бизнес сектора, дигитализацията и въвеждането на иновативни технологии като изкуствения интелект, играят ключова роля за преобразяването на счетоводните практики и процеси.

"Една от най-изразените тенденции в съвременното счетоводство е нарастващият обем на документацията и информацията, свързана с бизнес операциите. С разширяването на бизнесите и на техните операции, счетоводителите се сблъскват със значително увеличаване на документооборота, което изисква по-ефективни методи за обработка и анализ на данните. С нас се свързват все повече счетоводители, които търсят начин да автоматизират процесите, за да се справят с нарастващия обем на работа", коментира Мартин Матеев - основател и изпълнителен директор на стартъп компанията Nula.bg, която създаде първата изцяло облачно базирана система за управление на счетоводство и финанси в България.

В България практиките в областта се променят с по-бавни темпове, но изискванията на бизнеса за все по-стратегическо, прецизно и ефективно счетоводство нарастват, което несъмнено ще доведе до промяна. Бъдещите разработки в областта на изкуствения интелект се очаква да бъдат все по-мащабни, което ще доведе до генерална промяна на начина, по който се работи в момента. Чрез включването на технологии, базирани на изкуствен интелект, фирмите могат да прогнозират паричните потоци и да идентифицират рискови области, което позволява на счетоводителите да помагат на клиентите, преди проблемите да станат сериозни и да имат последствия върху бизнеса. Тази тенденция също така ще позволи на счетоводителите да се развият извън конвенционалното отчитане и финансово планиране и все повече да включват други важни бизнес области в своята работа.

"От една страна, софтуерните платформи за счетоводство трябва да се адаптират към нарастващите нужди на бизнеса и новите технологии, като предоставят високо ниво на автоматизация и възможности за анализ в реално време. От друга страна, счетоводителите трябва да предприемат стъпки за развитие на своите умения за анализ на данни и машинно обучение, за да се възползват от най-новите технологии", коментира още Мартин

Дигиталните умения на обществото и бизнеса дават възможност за постигане на по-добри резултати с по-малко усилия, според екипа на българската стартъп компания Nula.bg. Използването на по-модерни и иновативни технологии е пряко свързано с повишаване на продуктивността, тъй като това означава по-малко време, отделено за рутинни процеси, и повече време, отделено за аналитични задачи.