Франчайзинг – нова възможност за развитие на двете партньорски страни

Франчайзинг – нова възможност за развитие на двете партньорски страни

Свидетели сме, че все по-често започва да се говори за бизнес модела на франчайзинга. Освен познатите гомели чуждестранни компании, които оперират вече на българския пазар, сме свидетели, че и български компании започват да отдават своя бизнес по правилата на франчайзинг система. За тях това е начин да развият бизнеса си, а за партньорите им да възможност да ползват ноу-хау и да продължат напред в трудните икономически времена.

Защита на интересите на едната и другата страна
Интересите на страните са защитени от клаузите на подписаното договорно взаимоотношение. В България все още няма закон за франчайзинг. Единственият документ, който регламентира отношенията между двете страни е договорът. Той има силата на закон между двете страни. Освен това страните могат да разчитат на много добрата законова закрила на търговската марка, на Търговския закон и на цялото българско законодателство.

Има ли подводни камъни?
Безспорно рискове има, като във всеки бизнес. Затова трябва внимателно да се преглеждат всички документи, които се дискутират по време на разговорите. Франчайзингът е изключително сложна система за развитие на един бизнес и изисква много задълбочена предварителна подготовка. Двете страни е добре да ползват знанията на подготвени за целта специалисти - маркетолози, финансисти, данъчни консултанти. Особено важно е да се обърне специално внимание на основния закон, регламентиращ дългосрочните отношения - Договора за франчайзинг. Той трябва да е изработен от юрист, специалист по франчайзинг и познаващ националното, европейското и/или американското право в тази област. Практиката показва, че един от критичните моменти е прекратяването на взаимоотношенията, така че тези клаузи по договора трябва да бъдат прочетени и обсъдени особено внимателно.

Българската статистика за успеваемост
Сериозните франчайз вериги стъпили у нас не оставят успеха на произвола на съдбата. Те просто го изграждат. Един нагледен пример е веригата Макдоналдс – те не започнаха да продават франчайз докато не напаснаха до последен детайл продажбата на бизнеса си спрямо местните условия, дори местните вкусови предпочитания. Те продават това, което е реалистично и възможно за бг бизнеса да закупи - техния франчайз за Б-я струва 60 000 лв! Друг успешен франчайз от новите вериги е бизнес модела на Форнети. Много успешна франчайз политика има и ОМВ.

Световна практика
Франчайз мрежите и бизнеса в тези мрежи е механизъм за създаване на устойчиво предприемачество във всяко пазарно ориентирано, но и добре функциониращо социално общество. Затова както Европейските държави, така и САЩ полагат изключително много грижи за най-малките бизнес единици - тези на франчайз получателя, като се прилагат различни програми за стимулиране и подкрепа на работата на този, който се е нагърбил да ръководи и устойчиво да управлява тази мрежа. Например, Унгария като нова държава в ЕС, преди 4 години стимулира чрез специална програма своите местни франчайзвериги с целево финансиране в размер на 3 млрд. евро. Там има над 200 франчайз вериги като 80% от тях са създадени от местни предприемачи. Според прогнози на водещи икономисти до 2020 г. повече от 50% от предприятията в световен мащаб ще работят на принципа на франчайзинга.

Facebook коментари