Екип на Българска Франчайзингова Асоциация

Свидетели сме, че все по-често започва да се говори за бизнес модела на франчайзинга. Освен познатите гомели чуждестранни компании, които оперират вече на българския пазар, сме свидетели, че и български компании започват да отдават своя бизнес по правилата на франчайзинг система.
Страната ни стана част от международния пазар и вече има достъп до непознати доскоро методи на бизнес развитие. Заедно с това България започна да предизвиква интереса на много международни вериги, които търсят възможности за експанзия, а един от най-добре работещите модели за това е франчайзинга.