fbpx Регионален грант ще финансира местни проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Регионален грант ще финансира местни проекти

Обществено значими проекти за развитие на регионите в България могат да получат финансиране и да намерят своята реализация. VIVACOM Регионален грант стартира за първа година и е насочен изцяло в подкрепа на малките населени места и общности. Програмата ще приема и оценява проекти в различни сфери, без ограничение, с изключение на дейности, свързани с религиозна или политическа дейност, хуманитарна помощ или насочващи към насилие или омраза. Ще се дава предимство на инициативи, включващи добавена стойност за цялата общност, както и на такива с по-иновативен подход.

Допустимите бенефициенти по програмата са читалища, училища и неправителствени организации в обществена полза.

Грантът е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева. Така за една година програмата ще подпомогне поне 10 значими проекта на местно ниво. За прозрачността при оценяването, спазването на критериите и безпристрастното избиране на проектите ще се грижи 5 членно жури в състав: Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев - белетрист и драматург; Крис Георгиев – създател на Фондация StartUP; Веселка Вуткова - Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.

Формата за кандидатстване вече е отворена и концепции ще се приемат до 20 декември 2015 г. (http://www.vivacomfund.bg). Може да изпращате вашите идеи като концепция до 1 страница, която да включва:

a) Защо вие - кратко описание на организацията и нейната дейност;

б) Защо тази идея -каузата, която искате да бъде подкрепена;

в) Какво искате да направите - основните дейности, за които се търси финансиране;

г) Какво мислите, че ще промените - очаквани резултати.

До 17.01.2015 г. първоначалните концепции ще бъдат оценени и най-добрите ще преминат на следващия етап. В него – от 18.01.2016 г. до 07.02.2016 г. – кандидастващите ще трябва да доразвият предложенията си, които ще бъдат подложени на втора оценка от комисията. През месец март 2016 г. ще бъдат обявени печелившите проекти.