fbpx грант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Второто издание на VIVACOM Регионален грант стартира, а финансовата помощ за проекти е 60 хил. лв.
Седем проекта в областта на екологията и биоразнообразието бяха успешно реализирани през 2015-а година благодарение на дарителската програма Мтел еко грант.
Обществено значими проекти за развитие на регионите в България могат да получат финансиране и да намерят своята реализация.
От 27 март стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще” през 2015 година.
Петте еко проекта от програма Мтел еко грант приключиха успешно своята реализация.
Петте проекта, получили финансиране по екологичната програма Мтел еко грант 2013, вече са в процес на реализация. На лице са и първите резултати от тяхната дейност.
Пет неправителствени организации, които ще осъществят проектите си с безвъзмездно финансиране по ежегодната грантова програма на Мтел, подписаха своите договори.
От днес стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата Мтел ЕКО ГРАНТ през тази година.
30 проекта с екологична насоченост събра за един месец четвъртото издание на грантовата програма на М-Тел, насочени в две основни области. Първата от тях обхваща проекти, свързани с опазването на разнообразието на диви видове растения и културни породи животни.
Стартира четвъртото издание на грантова програма на Мобилтел, която компанията провежда всяка година. Тя ще подкрепя екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони.