fbpx Успешно приключиха пет еко проекта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешно приключиха пет еко проекта

Успешно приключиха пет еко проекта

Петте еко проекта от програма Мтел еко грант приключиха успешно своята реализация. Акцент бяха опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове и насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие.

Сдружение „Щастливеца” създаде в софийския квартал „Витоша“ първата по рода си демострационна пермакултурна градина, като алтернатива за градския начин на живот. В нея работиха 25 постоянни доброволци, а общо 150 човека участваха в обучения по пермакултура и работилници за изграждане на спирала за подправки и билки, пространство за отглеждане на гъби и компостиране, хотел за полезни насекоми.

Сдружение за дива природа „Балкани” работи над проект за намаляване заплитанията и смъртността на делфини в рибарски съоръжения, след проучване сред рибарите, бяха подбрани две двойки даляни до нос Калиакра и Каварна, на които през пролетта на 2015 година ще се инсталират 30 акустични репелентни устройства, като единственото решение на проблема. Тези устройства отблъскват бозайниците чрез специален звуков сигнал.

Благодарение на проекта на Национална асоциация на ресурсните учители, Стара Загора, е създадена биоградина на площ близо 400 кв.м., с биосемена и разсади на 16 вида зеленчуци и 4 подправки. Участваха 33 деца със специални образователни потребности и 10 доброволци – ученици и възрастни. Децата преминаха и адаптирано обучение за биоземеделие.

Българско дружество за защита на птиците разработи първото за България мобилно приложение SmartBirdsPro за професионално събиране на биологични данни за птици, влечуги, земноводни и бозайници. Актуализирано приложението за любители SmartBirds с пълна английска версия на определителя, нови снимки за част от видовете птици и Натура 2000 зони.

Обучение на доброволците на БДЗП и групите от поддръжници за ползване на приложението.

Любителското приложение SmartBirds беше избрано за българската номинация за международна награда в категорията Околна среда на World Summit Award Mobile (WSA-Mobile) за най-добрите приложения, които се създават в световен мащаб. WSA-Mobile е глобална инициатива, която селектира и насърчава най-добрите, иновативни и креативни мобилни приложения в сътрудничество със Световния форум за информационното общество към ООН.

С цел повишаване информираността за природозащитния статус на два вида застрашени сухоземни костенурки природозащитно сдружение „Биосфера“ – Хасково проведе посещения в 103 населени места в Източните Родопи за разпространение на плакати и стикери. След общо 12 презентации, пред 275 ученици, децата са демонстрирали повишени познания по темата.