fbpx Зелените грантови проекти реализират целите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Зелените грантови проекти реализират целите си

Петте проекта, получили финансиране по екологичната програма Мтел еко грант 2013, вече са в процес на реализация. На лице са и първите резултати от тяхната дейност. Благодарение на фондация „Екообщност” и техният проект „Вековните дървета във вековния град 2.0” близо 30 столичани вече познават вековните дървета в своя град. По време на специални обучения те се запознаха с историята на дърветата и с начините, чрез които да определят тяхната възраст. Всеки участник получи сертификат, а обученията ще продължат и през есента.

Като част от проекта „Вековните дървета във вековния град 2.0” беше създаден и първият наръчник за регистриране на тези дървета. В него са описани стъпките за намиране и регистриране на столетни дървета, както и идеи за издирване на техните истории.

С опазването на ливадния блатар се зае Спасителен център „Зелени Балкани” в Стара Загора. Ливадният блатар е граблива птица, един от помощниците в полето в борбата с мишки и насекоми. Природозащитници от спасителния център са посетили над 30 населени места, за да се срещнат с кметове, зърнопроизводители, комбайнери. Целта на срещите е превенция срещу непредумишленото убиване на младите птици от машините по време на жътва.

„Българското сдружение за защита на птиците” проучи гнездовата популация и разпространението на морския орел в страната. Всички гнезда на редкия и защитен от закон вид са маркирани с GPS предаватели. На два морски орела са поставени цветни пръстени, чрез които ще се получава информация за птиците.

В рамките на проект „Виж повече ЗА прилепите” фондация „Биоразнообразие” реализира обучения с екскурзоводите, работещи в някои от най-големите пещери в България. Те бяха запознати с видовете прилепи, заплахите и мерките за опазването на летящите бозайници. Предстои да бъдат поставени и информационни табели пред пещери, сред които Съева дупка, Леденика и Магура.

Сдружение „АГРОЛИНК“ поддържа биоградинка в училището за деца с увреден слух „Проф. Дечо Денев“ в София и тя вече даде първата си реколта. Целта на проекта е обучението на деца как да отглеждат храна по безопасен и устойчив начин, като им помага да разберат ползите от биохраните и ритъма в природата.

Грантовата програма тази година събра близо 30 зелени проекта, като жури от общественици определи проектите, между които да бъде разпределен бюджетът на програмата – 50 000 лева.