fbpx Приемат екологични проекти по грантова програма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат екологични проекти по грантова програма

Стартира четвъртото издание на грантова програма на Мобилтел, която компанията провежда всяка година. Тя ще подкрепя екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони. Да 23 март желаещите да се включат могат да изпращат своите кандидатури, които трябва да са насочени в две основни области.

Първата от тях обхваща проекти, свързани с опазването на разнообразието на диви видове и културни породи животни и растения. Втората област цели да подкрепи екологични проекти, които ще помогнат за възстановяване на биологичното равновесие на районите, пострадали от наводненията през тази година.

През 2012 година ще се финансират проекти на обща стойност 100 000 лева. Предложените проекти следва да бъдат изпълнени от 27 април до края на годината.
В грантовата програма могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, и читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ.