fbpx данъчен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

данъчен

Делът на хората, които даряват средства за благотворителност, е значително по-висок в страни, които предлагат данъчни облекчения на дарители.
Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него.
Представителите на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха подготвения от Министерството на финансите Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане.
Узбекистан активно привлича инвестиции в промишленото производство и модернизацията на предприятия в сферата на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, химическата промишленост, текстилът, фармацевтиката и др.
След проверка на столични инспектори на НАП са установили, че се представят фалшиви данъчни удостоверения за липса на задължения пред различни ведомства. За да теглят кредити от банки, да получат разрешения за определена дейност, да участват в обществени поръчки, фирми и физически лица си служат с н
Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото с Черна гора. Целта е да се  подобри бизнес климата, насърчаване на преките инвестиции и икономическото сътрудничество между двете държави.
 В Моисеевия закон е писано: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." - Първо послание на апостол Павел към коринтяните Глава 9. Този цитат е много красноречив и съвсем на място можем да го пренесем в икономическата ситуация и състоянието на бизнеса.