fbpx Данъчни облекчения за дарения увеличават филантропията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Данъчни облекчения за дарения увеличават филантропията

Делът на хората, които даряват средства за благотворителност, е значително по-висок в страни, които предлагат данъчни облекчения на дарители. Това е изводът от проучване, проведено от Nexus, McDermott Will & Emery LLP и глобалната мрежа Charities Aid Foundation.

Проучването „Правилата, по които даряваме" за първи път мери индекс на правителствената подкрепа за благотворителност. То установи, че процентът на хората, които даряват пари за благотворителност е с 12 процентни пункта по-висок в държави, които предлагат данъчни облекчения за физически лица (33%), отколкото при тези, които нямат такава политика (21 на сто). Изследването мери данъчни стимули и други аспекти на правилата за даряване, като ги наслагва с готовността на хората да дават.

Влиянието на данъчните облекчения за дарения не зависи от степента на икономическо развитие на страната. През целия икономически спектър страните, които предлагат данъчни облекчения за физически лица са и тези с по-високи дялове на средства, дарени за благотворителност.

Налице е несъответствие между подкрепата за корпоративни дарения и подкрепа за дарения от физически лица. Седемдесет и седем процента от страни предлагат някаква форма на данъчен стимул за корпоративни дарители, но само 66 процента са въвели и стимули за индивидуални дарители.

Докато повечето страни все пак имат политика за подкрепа на филантропията, само 46 % от държавите, в които има данък наследство, са въвели данъчни облекчения за хора, които искат да завещаят имотите си с благотворителна цел.

Според изследването индексът на правителствената подкрепа за благотворителността в България е много висок – 10, при максимално възможен 11. Окуражителното е, че общо 56 % от държавите по света имат индекс над 9. От друга страна обаче, средноаритметичната оценка на средата за филантропия по света е 7, което показва, че има още какво да се желае от правната система в полза на благотворителността.