fbpx Не познаваме потребителските си права при пътуване със самолет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не познаваме потребителските си права при пътуване със самолет

Не познаваме потребителските си права при пътуване със самолет

Доклад за доклада "Правата на пътниците във въздушния транспорт – последици от кризата с вулканичната пепел" показва, че:
• 33% от всички оплаквания са в областта на транспорта, като 57% от тях са свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт.
• В 31% от разгледаните случаи се е стигнало до разрешаване на спора чрез посредничеството на ECC-Net между потребителите и авиокомпаниите.
• В успешните случаи потребителите са получили компенсация от 509 евро средно, което показва колко е важно ефективното прилагане на правата на пътниците във въздушния транспорт и в останалите случаи, когато не е постигнато доброволно споразумение.
• През 2010 година случаите, разгледани от ECC-Net и свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт, са с 59% повече от 2009 година, което е впечатляващ ръст, предвид факта, че общият брой на жалбите се е увеличил с 27%.
• ECC-Net вижда ясна тенденция за увеличаване от година на година в броя на жалбите, свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт.
• Има нужда от повече органи за алтернативно разрешаване на потребителски спорове (ADR). Правата на пътниците трябва да се защитават активно и от националните органи в областта на въздушния транспорт (в България – Гражданската въздухоплавателна администрация) или от Европейската процедура за съдебни искове с малък материален интерес. Несъответствията при прилагането на законодателството увреждат конкуренцията на вътрешния пазар, защото някои авиокомпании изпълняват изискванията, а други - не.