fbpx Не познаваме потребителските си права при пътуване със самолет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не познаваме потребителските си права при пътуване със самолет

Доклад за доклада "Правата на пътниците във въздушния транспорт – последици от кризата с вулканичната пепел" показва, че:
• 33% от всички оплаквания са в областта на транспорта, като 57% от тях са свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт.
• В 31% от разгледаните случаи се е стигнало до разрешаване на спора чрез посредничеството на ECC-Net между потребителите и авиокомпаниите.
• В успешните случаи потребителите са получили компенсация от 509 евро средно, което показва колко е важно ефективното прилагане на правата на пътниците във въздушния транспорт и в останалите случаи, когато не е постигнато доброволно споразумение.
• През 2010 година случаите, разгледани от ECC-Net и свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт, са с 59% повече от 2009 година, което е впечатляващ ръст, предвид факта, че общият брой на жалбите се е увеличил с 27%.
• ECC-Net вижда ясна тенденция за увеличаване от година на година в броя на жалбите, свързани с правата на пътниците във въздушния транспорт.
• Има нужда от повече органи за алтернативно разрешаване на потребителски спорове (ADR). Правата на пътниците трябва да се защитават активно и от националните органи в областта на въздушния транспорт (в България – Гражданската въздухоплавателна администрация) или от Европейската процедура за съдебни искове с малък материален интерес. Несъответствията при прилагането на законодателството увреждат конкуренцията на вътрешния пазар, защото някои авиокомпании изпълняват изискванията, а други - не.