fbpx За какво помага суперкомпютъра? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За какво помага суперкомпютъра?

Според проучване на IBM сред над 4 000 ИТ специалисти от 93 държави и 25 индустрии, усъвършенстваните възможности за анализ на данни на суперкомпютъра Watson ще допринесат за трансформиране на индустриите, които управляват големи обеми от данни. Анкетираните посочват образованието и здравеопазването като областите, които биха могли да се възползват най-много от модерната технология на IBM, като към тях добавят и финансовите услуги и държавната администрация.

Резултатите от проучването показват нарастваща нужда от технически умения в областта на бизнес анализа, социалните бизнес каузи, мобилните компютърни системи, технологиите с отворен код и облачните технологии. Тези четири технологии са по-свързани помежду си, затова при въвеждането на една от тях е нужно да се приложат и останалите технологии.
87% от анкетираните смятат, че технологиите с отворен код и отворен стандарт ще играят ключова роля в бъдеще при разработването на приложения. През следващите две години повече от 75% от организациите по света ще се възползват от услугите на облачните системи. 51% от анкетираните посочват приемането на облачните технологии като част от тяхната мобилна стратегия. Културните различия в различни региони по света оказват влияние върху приемането на социални дейности в бизнес. 57% от бизнеса в Индия прилага социални каузи, в САЩ този процент е 45%, в Китай 44%, а в Русия 19 %.