fbpx Събор на българското земеделие в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Събор на българското земеделие в София

Втори събор на българското земеделие ще бъде открит в понеделник. Изложението се провежда за втора поредна година пред сградата на Министерство на земеделието и храните на булевард „Христо Ботев” в град София и съвпада с отбелязването на 100 годишнината от самостоятелното учредяване на министерство на земеделието в България.

За участие в изложението бяха изпратени покани до всички браншови и неправителствени организации на земеделски производители и преработватели, като се отзоваха Димо Димов с биологичен мед и пчелни продукти, пчелари Илиеви от Плевен с мед и пчелни продукти, д-р Балчев от Национална асоциация на пчеларите професионалисти с пчелни продукти, ФИАЛ ООД с лозов посадъчен материал и технологии за лозопроизводство, Стряма 2002 ООД с вино от винарска изба в село Песнопой, Винзавод Асеновград с вина и високоалкохолни напитки, Бела България със свои брандове месни продукти, Национална асоциация на млекопреработвателите с продукти, произведени от свои членове, Българска асоциация на производителите на оранжерийни продукти с плодове и зеленчуци на свои членове, Ипекс Груп ЕООД с млечни продукти Сердика, Ел Би Булгарикум ЕАД с млечни продукти.
На щандовете ще се предлагат демонстрационни мостри, като ще има възможност за закупуване на някои от продуктите.

Изложението ще продължи три дни от 31 октомври, понеделник до 2 ноември, сряда и ще бъде отворено от 10 до 19 часа.

Като съпътстващо мероприятие към събора е предвиден Ден на отворени врати, организиран с участието на експерти от дирекция „Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните, като те ще представят на свой специално изграден щанд на събора възможностите за финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони. На щанда ще се предлагат информационни брошури, дипляни, бюлетини.
Министерството на земеделието и храните изготви специално юбилейно издание за 100-годишната си история, което също ще бъде представено на щанда.

На основа на изменението на Търновската конституция от 1911 г., известно като „Сребърна конституция”, се създават две нови министерства, едно от които е министерство на земеделието и държавните имоти. Управлението на селското стопанство като основен отрасъл в икономиката за първи път се обособява в отделно министерство, което ръководи, регулира и контролира земеделието, ветеринарното дело, горите, лова и риболова.
За първи министър на новосформираното ведомство с Указ № 10 на цар Фердинанд І е назначен Димитър Христов.