fbpx млечен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

млечен

Българска агенция по безопасност на храните извършва стриктен контрол върху целия млечен сектор. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията д-р Дамян Илиев, след среща с представители на млекопроизводителите.
 „Приветствам плана за подкрепа на фермерите и принципите възоснова, на които е изготвен.
Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откри Международните специализирани изложения в Интер Експо Център в София. „Въпреки кризата и песимизма всяка година географията и мащабът на изложението, свързано с хранително-вкусовата индустрия, се разширява”, каза министър Найденов.
Програмата дава възможност на производителите и преработвателите да рекламират наше сирене и кашкавал на международните пазари, като участват в най-престижните изложения за храни в млечния сектор.
Процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти на фиксирани цени или т.нар. „квотна борса” започна ДФ Земеделие. Тя се прилага в България за четвърта година.
На заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, с пълно мнозинство, държавите-членки на Европейския съюз приеха удължаването с две години на срока за преструктуриране на млечните ферми в България.
Втори събор на българското земеделие ще бъде открит в понеделник.