fbpx Повече чужденци у нас през януари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече чужденци у нас през януари

Повече чужденци у нас през януари

През януари С 12.2 % са се увеличили посещенията на чужденци у нас с цел почивка и екскурзия и са се увеличили с 12,2%. Бизнес пътуванията с 3,8% спрямо предходния месец.  на сто - със служебна цел през януари спрямо предходния месец.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 63.5% от посещенията на граждани от Русия и 59.8 % от Великобритания. Служебните пътувания са 60.7 :% от всички посещения на граждани от Австрия. С други цели са 84.8 % от посещенията на граждани от Турция.

През януари най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49 %, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 32 %, и посещенията със служебна цел - 19%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през януари намаляват с 27.5 % в сравнение с предходния месец. Въпреки това е отчетен ръст при посещенията на граждани от Великобритания - с 67.4%, Италия - с 22.1 %, Гърция - с 13.4 %, и Германия - с 9.4 %.
По-съществено намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния - със 76.4%.

Нарастват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 3.9 %, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Република Македония - с 25.1 %, и Русия - с 18 %.