fbpx Нараства заемането на индустриални площи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нараства заемането на индустриални площи

В съответствие с икономическата обстановка в страната от началото на 2010 г. нивото на заетост при модерните индустриални площи в района на София плавно се понижаваше, като през третото тримесечие процентът незаети площи достигна 9,24%. След есента на 2010 г. тенденцията се обърна и заетостта рязко нарасна, сочат данните от изследване на Фортън. Свободните наличности спаднаха до 4,12%, което съответства на 22 169 кв.м. Това представлява 40% по-висока заетост спрямо края на 2009 г., когато свободните индустриални площи в района на София бяха 36 745 кв.м.

Рекордно високата заетост на индустриалните площи е следствие от икономическото оживление и съответно по-високото потребление в края на годината. Сключените договори за наем на индустриални площи в новите логистични центрове само за четвъртото тримесечие на 2010 г. надвишават 13 000 кв.м, което затвърждава сигналите за повишената активност в сектора в района на София. Сред новите наематели се открояват компаниите от хранително-вкусовата промишленост, козметичните и фармацевтични дружества и класическите логистични оператори. Дали тези фактори ще влияят трайно и ще допринесат за усвояването на останалата част от незаетите площи и развитието на нови проекти, ще стане ясно към средата на 2011 г.
В края на 2010 г. модерните индустриални площи в района на София достигат 538 551 кв.м. Това е ръст от почти 27% спрямо същия период на 2009 г., когато наличните площи бяха 425 550 кв. м, сочи проучването на Фортън.
Офертите за базов наем на модерни индустриални площи в момента са от порядъка на €4/кв.м при договори най-често със срок от 3 до 5 години.
Очакванията на Фортън през 2011 г са да се развият логистични проекти за собствени нужди и тези, които предоставят гъвкави решения и схеми за изграждане по поръчка на клиента. Реализирането им ще бъде изключително изгодно поради по-ниската цена на земята и по-ниските строителни разходи в момента