fbpx Иновационни решения на ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА И ВОДА София 2010 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновационни решения на ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА И ВОДА София 2010

От 13 до 16 април 2010 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведат международните специализирани изложби ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ 2010.

ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА ще представи модерна техника и технологии за производство и управление на енергията чрез комбинираното производство на електро- и топлинна енергия, за обновяване на мощностите и повишаването на енергийната ефективност на сгради и обекти, отоплителна и климатична техника, вентилация и газ инсталации за битовия и промишления сектор и др.

БУЛКОНТРОЛА с основни направления БУЛЛАБОР и БУЛЕКОЛОГИЯ, ще покаже нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, електрониката и автоматизацията, лабораторното оборудване и стъклария, приложния софтуер и системите за мониторинг и превенция, необходими за ефективна борба със замърсяването на околната среда.

ВОДА СОФИЯ 2010 за четвърта поредна година се организира съвместно с MESSE BERLIN и ще предложи решения, насочени към изграждането на съвременна В и К мрежа и повишаването на ефективността във водния сектор - техника и технологии за вододобив, за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни басейни, канализации, водоеми.

«НСОРБ – Актив» ЕООД, търговско дружество, собственост на Националното сдружение на общините в Република България, представя на специализиран щанд рекламни материали и настоящи и бъдещи инвестиционни проекти на общините в секторите «Вода» и “Енергетика”. Представители на бизнес средите ще имат възможност да получат актуална информация за конкурентните предимства и възможностите за инвестиции на българските общини в качеството им на един от големите инвеститори на публични ресурси и да изберат сред тях свои надеждни и адекватни на икономическата ситуация партньори.
“Френският опит в публично-частното партньорство във водния сектор», организиран от Посолството на Република Франция в Република България и Българската асоциация по водите ще бъде тема на семинара през първия ден на изложенията. В събитието ще участват представители на МРРБ и на МОСВ, на бизнеса и на финансови институции, на общините и на ВиК дружествата. Световноизвестни френски фирми в областта на водния сектор ще запознаят аудиторията със своя опит в публично-частното партньорство.

Интерес към форума проявяват немски предприемачи, участници в организираната от IDCED (International Dialogue Centre Environment and Development), Магдебург – Германия, тридневна Кооперационна борса, които търсят контакти с български експерти и специалисти във водния сектор.

В рамките на изложенията се организира кооперационна борса с предварително уговорени двустранни срещи с чуждестранни партньори в областта на енергетиката, енергийната ефективност, отоплението, климатизацията и вентилацията, газ инсталациите и електротехниката. Събитието се организира от Enterprise Europe Network – България.

За повече информация: www.iec.bg и www.ierc.bia-bg.com