fbpx Производството на мед се е увеличило | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производството на мед се е увеличило

Няма случаи на болестта „Синдром на празния кошер” (по известна като изчезването на пчелите) в България бе коментирано по време на кръгла маса „За пчелите и хората”, която се организира от Фондация „Кредо Бонум”. Болестта се наблюдава в САЩ и в някои страни от ЕС. Но най-големият бич за пчеларството е използването на пестициди, от които се тровят пчелите. Затова земеделското министерство ще предприеме по-рестриктивен режим на използване на пестициди, които вредят на пчелите,

Директни субсидии за пчеларите в този програмен период на ЕС не са предвидени. Като цяло обаче в дебата за новата Общата селскостопанска политика на ЕС, който се води за след 2013 г., почти всички страни, включително и България, предлагат това да бъде променено и пчеларите също да се възползват от директни субсидии,
По Националната програма за пчеларство са осигурени 19,6 млн. лв. за периода 2011 – 2013 г. Пчеларите могат да бъдат подпомагани и по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони.

С 11,2% се е увеличило производството на пчелен мед у нас през миналата година спрямо 2009 г. През 2010 г. общото произведено количество е 10 595 тона. Експортът на пчелен мен също е нараствал с 39,6%. През миналата година са изнесени 8540 тона мед.
През 2010 г. броят на стопанствата отглеждащи пчелни семейства е 27 477.
Характерна черта за сектора е големият брой дребни производители, докато броят на професионалните пчелари, отглеждащи над 150 и повече пчелни семейства е малък. Продължава тенденцията от предходни години на намаление броя на стопанствата, в които се отглеждат малък брой пчелни семейства (от 1 до 9 бр.). Те вече представляват 43% от общия брой на стопанствата, което е 7% по-малко в сравнение с 2006 г. когато техният брой е представлявал 50% от всички пчелини в страната. В 44% от стопанствата се отглеждат до 50 пчелни семейства, а 11,6% отглеждат между 50 и 149 семейства. Наблюдава се слабо увеличение на стопанствата, в които се отглеждат над 150 семейства.
По данни на отдел „Агростатистика”, МЗХ през 2010 г. наличните пчелни семейства в страната са 613 262 броя, което е с 1,9% по-малко в сравнение с броя им през 2009 година. Това показва, че драстично намаление в броя на пчелните семейства към момента не се наблюдава.

Традиционно с най-голям брой пчелни семейства са областите Добрич, следвана от Бургас и на трето място Плевен.
Запазва се тенденцията към увеличаване на средната цена на реализирания пчелен мед, като най-висока е средната продажна цена при директните продажби до краен потребител и достига 5,72 лв. за килограм.

По данни на отдел „Агростатистика” унищожени от отравяне са били 11 147 пчелни семейства, от болести – 14 096, от глад 11 444 и по други причини – 36 221. Общият брой на унищожените пчелни семейства през 2010 година възлиза на 72 908, което е с 33 % повече спрямо 2009 година, но по-ниски от 2008 година, когато са унищожени 84 088 пчелни семейства.