fbpx Икономически растеж, но с понижени очаквания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономически растеж, но с понижени очаквания

Според анкета направена сред основните представители на финансовия сектор у нас относно икономическото състояние и развитие на страната, преобладават мненията, че растежът ще остане непроменен през първото тримесечие като този отговор са посочили 46,9%. Ускоряване на растежа очакват 40,6% от посредниците. Наблюдава се известно нарастване на броя на финансовите посредници, които очакват забавяне на растежа до 12,5%. 72,7% от банките очакват запазване на икономическия растеж като при тях се наблюдава сериозна промяна на очакванията в негативна посока спрямо миналото тримесечие, когато над половината от отговорите сочеха ускоряване на растежа. Инвестиционните посредници са най-оптимистично настроени през настоящото тримесечие, като 63.,% от тях очакват растежа да се ускори. Традиционно най-песимистично настроените посредници - Управляващи дружества(УД)  и ПОД, отново влошават очакванията си в сравнение с предходното тримесечие. По 40% очакват ускоряване на икономическия растеж и запазването му, а останалите 20% очакват забавяне на растежа. Данните са от изданието ”Финансов сектор: оценки и очаквания” на Министерството на финансите.

Сред финансовите посредници преобладава мнението, че лихвените проценти по депозити в лева и евро ще се понижат през второто тримесечие на 2011 г. 53,1% и 50% от всички финансови посредници предричат съответно спад на лихвените проценти по депозити в лева и евро. 59,4% от анкетираните посредници са отговорили, че очакват лихвените проценти по депозити в долари да останат непроменени, 37,5% очакват по-ниски лихви по депозити и при щатската валута. Най-единни в прогнозите си отново са УП и ПОД като 60% от тях смятат, че лихвените проценти по депозити в лева и евро ще останат непроменени, а цели 80% от тях са на мнение, че същото ще се случи и с лихвените проценти по депозити в долари.